Statistik bröstcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken för bröstcancer.

Statistiken nedan gäller kvinnlig bröstcancer om inget annat anges. För män bli statistiken inte tydbar eftersom få män insjuknar i bröstcancer årligen.

 

8 700 personer fick bröstcancer 2021

Antal personer i Sverige som fick ett bröstcancerbesked under 2021.

Bröstcancer jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade kvinnor 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Bröstcancer står för 26 % av all kvinnlig cancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör cirka 26 procent av all kvinnlig cancer.

Illustration bröstet

De senaste tio åren har ökningen av bröstcancer varit i genomsnitt 1,7 procent per år, och de senaste 20 åren är ökningen 2,0 procent per år.

Risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder är 10,4 procent, det vill säga cirka en av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer.

Läs mer om bröstcancer

Insjuknande i län – kvinnor

Antal bröstcancerfall hos kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. Detta avser antal tumörer, inte kvinnor. En kvinna kan ha flera tumörer vid samma diagnostillfälle.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal bröstcancerfall hos kvinnor 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser, åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000 samt världsbefolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Bröstcancer hos kvinnor 1980-2021. Antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp män och kvinnor

Prevalens

  • 118 948 kvinnor har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 33 258 kvinnor har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och bröstcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren och idag överlever nära nio av tio kvinnor som drabbas av bröstcancer.

Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Relativ överlevnad över tid

Bröstcancer kvinnor relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980 - 2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och bröstcancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2020 varav 1 330 kvinnor avled till följd av bröstcancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancersjukdom den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet bröstcancer kvinnor 1980-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer om att minska risken för cancer

Läs mer om bland annat symtom på bröstcancer

Bröstcancer och riskfaktorer

1 177 kvinnor beräknas under 2018 insjuknat till följd av de påverkbara riskfaktorerna alkoholkonsumtion, övervikt/fetma och/eller fysisk aktivitet

Källa: IHE Rapport 2020:9

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.