Statistik malignt melanom i huden

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för malignt melanom i huden.

 

5 257 personer fick malignt melanom i huden

Antal personer i Sverige som fick ett malignt melanom-besked under 2022.

Malignt melanom i huden jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Malignt melanom i huden är den allvarligaste hudcancerformen

År 2022 var malignt melanom den tredje vanligaste cancerformen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor. Malignt melanom är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer.

Illustration huden

Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast. De senaste 20 åren har sjukdomen ökat ungefär 4 procent per år bland både män kvinnor.

Risken att insjukna i malignt melanom före 75 års ålder är 2,9 procent för män och 2,8 procent för kvinnor. 

Läs mer om malignt melanom

Insjuknande i län – kvinnor

Antal fall malignt melanom i huden hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal fall malingt melanom hos män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av malignt melanom i huden hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i malignt melanom hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration grupp kvinnor och män i olika åldrar

Prevalens

  • 25 394 män och 29 726 kvinnor och har eller har haft malign melanom någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 10 098 män och 9 602 kvinnor har eller har haft malignt melanom de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

9 av 10 överlever

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 9 av 10 med malignt melanom i huden botas.

Relativ överlevnad över tid

Malignt melanom relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och malignt melanom i huden

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 535 personer dog till följd av malignt melanom i huden.

Ungefär sju procent av de män som drabbats av malignt melanom dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med malignt melanom dör fyra procent av cancern inom fem år.

Det betyder att ungefär 95 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet malignt melanom i huden hos män och kvinnor 2000-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Ohälsosamt solande, det vill säga både att utsätta sig för mycket sol över tid eller att bränna sig i solen, ökar risken att drabbas av hudcancer.

Nio av tio fall av malignt melanom skulle kunna förebyggas. Det motsvarar mer än 4 000 fall varje år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer om att minska risken för cancer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.