Statistik bukspottkörtelcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken för bukspottkörtelcancer.

 

1 554 personer fick bukspottkörtelcancer 2022

Antal personer i Sverige som fick ett bukspottkörtelcancerbesked under 2022.

Bukspottkörtelcancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Bukspottkörtelcancer har dålig prognos

Cancer i lever, gallvägar och bukspottkörtel (pankreas) är en grupp cancersjukdomar som i regel har en mycket dålig prognos.

Illustration bukspottkörteln, bukspottkörtelcancer

Risken att insjukna i bukspottkörtelcancer före 75 års ålder är 0,8 procent för män och 0,7 procent för kvinnor.

Läs om symtom på bukspottkörtelcancer (pankreascancer)

Insjuknande i län – kvinnor

Antal fall bukspottkörtelcancer hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. 

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal fall bukspottkörtelcancer 2022 hos män per län per 100 000 invånare. Ålderstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal bukspottkörtelfall hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.  

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i bukspottkörtelcancer hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp kvinnor och män

Prevalens

  • 904 män och 1 056 kvinnor som har eller har haft bukspottkörtelcancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 715 män och 820 kvinnor har eller har haft bukspottkörtelcancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och bukspottkörtelcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancersjukdom har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Cancer i bukspottkörteln upptäcks tyvärr fortfarande i de flesta fall i så sent skede att patienten inte kan opereras och chansen till bot är begränsad. Bara cirka 10-25 procent av de som kan opereras blir botade för all framtid.

Relativ överlevnad över tid

Bukspottkörtelcancer kvinnor och män relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och bukspottkörtelcancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 2 039 personer till följd av bukspottkörtelcancer.

Ungefär 94 procent av de män som drabbats av cancer i bukspottkörteln dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med bukspottkörtelcancer dör 91 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att mindre än tio procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet bukspottkörtelcancer hos kvinnor och män 2000-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Rökning och övervikt ökar risken att drabbas av bukspottkörtelcancer.

Ungefär vart femte fall av bukspottkörtelcancer skulle kunna förebyggas. Det motsvarar 300 fall varje år. 

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.