Statistik bukspottkörtelcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken för bukspottkörtelcancer.

 

1 464 personer fick bukspottkörtelcancer 2021

Antal personer i Sverige som fick ett bukspottkörtelcancerbesked under 2021.

Bukspottkörtelcancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Bukspottkörtelcancer har dålig prognos

Cancer i lever, gallvägar och bukspottkörtel (pankreas) är en grupp cancersjukdomar som i regel har en mycket dålig prognos.

Illustration bukspottkörteln, bukspottkörtelcancer

De senaste 20 åren har ökningen av bukspottkörtelcancer, levercancer och cancer i gallvägar varit i genomsnitt 2,1 procent per år för män och 1,4 procent för kvinnor, och de senaste tio åren är ökningen 1,3 procent per år för män och 1,2 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i bukspottkörtelcancer före 75 års ålder är 0,7 procent för män och 0,7 procent för kvinnor.

Läs mer om bukspottkörtelcancer (pankreascancer)

Insjuknande i län – kvinnor

Antal fall bukspottkörtelcancer hos kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. 

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal fall bukspottkörtelcancer 2021 hos män per län per 100 000 invånare. Ålderstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal bukspottkörtelfall hos kvinnor och män 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser.  Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000 och världsbefolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i bukspottkörtelcancer hos kvinnor och män 1980-2021 per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp kvinnor och män

Prevalens

  • 1 290 män och 1 328 kvinnor som har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 950 män och 975 kvinnor har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och bukspottkörtelcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancersjukdom har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Cancer i bukspottkörteln upptäcks tyvärr fortfarande i de flesta fall i så sent skede att patienten inte kan opereras och chansen till bot är begränsad. Bara cirka 10-25 procent av de som kan opereras blir botade för all framtid.

Relativ överlevnad över tid

Bukspottkörtelcancer kvinnor och män relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och bukspottkörtelcancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 1 996 personer till följd av bukspottkörtelcancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet bukspottkörtelcancer hos kvinnor och män 1980-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2016.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer om att minska risken för cancer

Bukspottkörtelcancer och riskfaktorer

203 personer beräknas under 2018 ha insjuknat i bukspottkörtelcancer till följd av påverkbara riskfaktorer som rökning och övervikt/fetma.

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.