Statistik hodgkins lymfom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för Hodgkins lymfom. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration lymfystemet
Lymfkörtlar kan finnas enstaka eller i grupp över hela kroppen. Större samlingar av lymfknutor finns bland annat i armhålorna, i ljumskarna och i magen. Blod- och lymfsystemet fungerar som en transportapparat för blodkropparna, som tack vare de här systemet kan nå ut till kroppens alla hörn.

Överlevnad Hodgkins lymfom

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden mellan 85–87 procent. Det betyder att mer än fyra av fem personer som insjuknar i Hodgkins lymfom förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Insjuknandet i Hodgkins lymfom har varit ganska oförändrat sedan 1980-talet, medan dödligheten minskat. Det kan till exempel bero på att överlevnaden har ökat de senaste åren.

239 personer fick Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom är en cancersjukdom som utgår från en viss typ av vita blodkroppar, B-cellslymfocyter. Sjukdomen inträffar främst i två åldersgrupper, 25-30 år och efter 50 års ålder och ungefär lika många män som kvinnor drabbas.

År 2022 insjuknade 239 personer, 108 kvinnor och 131 män. Prognosen är bättre i de yngre åldrarna, främst för att unga personer bättre tolererar den påfrestande cytostatikabehandlingen. De allra flesta unga som drabbas kan botas om sjukdomen inte är alltför utbredd när den upptäcks.

Insjuknande

Insjuknande i Hodgkins lymfom år 1980-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

22 personer dog i Hodgkins lymfom

Under år 2022 var det 22 personer som dog i sjukdomen, 6 kvinnor och 16 män.

Ungefär tio procent av de personer som drabbats av Hodgkins lymfom dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 90 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i Hodgkins lymfom år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.