Statistik hodgkins lymfom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för hodgkins lymfom. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration lymfystemet
Lymfkörtlar kan finnas enstaka eller i grupp över hela kroppen. Större samlingar av lymfknutor finns bland annat i armhålorna, i ljumskarna och i magen. Blod- och lymfsystemet fungerar som en transportapparat för blodkropparna, som tack vare de här systemet kan nå ut till kroppens alla hörn.

202 personer fick Hodgkins lymfom 2021

Hodgkins lymfom är en cancersjukdom som utgår från en viss typ av vita blodkroppar, B-cellslymfocyter. Sjukdomen inträffar främst i två åldersgrupper, 25-30 år och efter 50 års ålder och ungefär lika många män som kvinnor drabbas.

År 2021 insjuknade 202 personer. Prognosen är bättre i de yngre åldrarna, främst för att unga personer bättre tolererar den påfrestande cytostatikabehandlingen. De allra flesta unga som drabbas kan botas om sjukdomen inte är alltför utbredd när den upptäcks.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i Hodgkins lymfom, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet i Hodgkins lymfom har varit ganska oförändrat sedan 1980-talet, medan dödligheten minskat. Det kan till exempel bero på att överlevnaden har ökat de senaste åren.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden mellan 85–87 procent. Det betyder att mer än fyra av fem personer som insjuknar i Hodgkins lymfom förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Under år 2021 var det 26 personer som dog i sjukdomen, lika många män som kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.