Statistik matstrupscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för matstrupscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration matsrupen
Matstrupen är ett omkring 25 centimeter långt muskelrör. Ovanför matstrupen finns svalget. Längst ner övergår matstrupen i magsäcken via övre magmunnen. Illustration: Sunny Ahmed.

556 personer fick matstrupscancer 2021

Det finns två olika huvudtyper av matstrupscancer (esofaguscancer), skivepitelcancer och körtelcancer. Båda typerna är ungefär lika vanliga. Cancerformen är vanligare bland män, år 2021 insjuknade 400 män och 156 kvinnor.

Riskfaktorer är rökning, stor alkoholkonsumtion, övervikt och upprepade sura uppstötningar, så kallad reflux från magsäcken. De flesta som insjuknar är över 65 år.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i matstrupscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i matstrupscancer har varit ganska oförändrade sedan 1980-talet. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden 14 procent.

Det betyder att ungefär en av sju personer som insjuknar i matstrupscancer förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Under år 2021 var det drygt 500 personer som dog i sjukdomen, 375 män och 134 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.