Statistik matstrupscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för matstrupscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration matsrupen
Matstrupen är ett omkring 25 centimeter långt muskelrör. Ovanför matstrupen finns svalget. Längst ner övergår matstrupen i magsäcken via övre magmunnen. Illustration: Sunny Ahmed.

Överlevnad matstrupscancer

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden 14 procent. Det betyder att ungefär en av sju personer som insjuknar i matstrupscancer förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Insjuknandet och dödligheten i matstrupscancer har varit ganska oförändrade sedan 1980-talet.

513 personer fick matstrupscancer

Det finns två olika huvudtyper av matstrupscancer (esofaguscancer), skivepitelcancer och körtelcancer. Båda typerna är ungefär lika vanliga. Cancerformen är vanligare bland män, år 2022 insjuknade 374 män och 139 kvinnor.

Riskfaktorer är rökning, stor alkoholkonsumtion, övervikt och upprepade sura uppstötningar, så kallad reflux från magsäcken. De flesta som insjuknar är över 65 år.

Insjuknande

Insjuknande i matstrupscancer år 1980-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

484 personer dog i matstrupscancer

Under år 2022 var det drygt 484 personer som dog i sjukdomen, 357 män och 127 kvinnor.

Ungefär 83 procent av de män som drabbats av cancer i matstrupen dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med matstrupscancer dör 81 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att 17-19 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i matstrupscancer år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.