Statistik sköldkörtelcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för sköldkörtelcancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av sköldkörteln
Sköldkörteln sitter på luftstrupen, strax nedanför struphuvudet. Den består av två sidolober som sträcker sig uppåt och är fästa på vardera sidan av luftstrupen. Illustration: Sunny Ahmed.

Drygt 730 personer fick sköldkörtelcancer 2021

Cancer i sköldkörteln innebär att en cancertumör har uppstått i halsen, i en körtel som tillverkar hormoner. År 2021 insjuknade drygt 730 personer i sköldkörtelcancer.

Sjukdomen var ungefär dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män. Medianåldern vid insjuknandet var 56 år och till skillnad från många andra cancerformer så är det vanligt att insjukna redan i 40-60-årsåldern.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i sköldkörtelcancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet i sköldkörtelcancer har ökat mycket sedan 1980-talet, medan dödligheten minskat något. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till ökningen, men det kan till exempel vara att man blivit bättre på att hitta de små och mindre aggressiva tumörerna, eller att levnadsvanor eller miljön förändrats.

Dödligheten kan ha minskat för att den totala överlevnaden i sjukdomen har ökat. Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för sköldkörtelcancer 84 procent för män och 92 procent för kvinnor. Under år 2021 dog 65 personer i sköldkörtelcancer, 23 män och 42 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.