Statistik svalgcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för svalgcancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av huvud, hals och svalg

Drygt 450 personer fick svalgcancer

Under samlingsnamnet svalgcancer ingår cancer som uppkommer i halsmandlar, tungbas och mellansvalget. Under 2021 insjuknade drygt 450 personer i någon av dessa cancerformer och medianåldern vid insjuknandet var 65 år.

Förekomsten av svalgcancer hos män har nästan fördubblats de senaste 20 åren. Sjukdomen är idag mer än tre gånger så vanligt hos män som hos kvinnor.

100 personer dog i svalgcancer

Under år 2021 dog nästan 100 personer i svalgcancer, 73 män och 23 kvinnor.

Ungefär 22 procent av de personer som drabbats av svalgcancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att nästan 80 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i svalgcancer, 2000-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet i svalgcancer har ökat mycket sedan 1980-talet, medan dödligheten varit ungefär samma. Infektion med humant papillomvirus (HPV) är en riskfaktor för att utveckla cancer i svalget och en viktig orsak till ökningen.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för svalgcancer i snitt 76 procent för män och 72 procent för kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.