Statistik ändtarmscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för ändtarmscancer (rektalcancer).

 

Insjuknande – så många får ändtarmscancer

Antal personer i Sverige som diagnostiserades med ändtarmscancer* under 2022.

Ändtarmscancer* jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen * inklusive anuscancer

Ändtarmscancer är något vanligare hos män

Symtomen på ändtarmscancer och tjocktarmscancer liknar varandra och ofta pratar man om båda cancerformerna tillsammans. Varje år får cirka 4 600 personer tjocktarmscancer och 2 400 ändtarmscancer. De flesta, 75 procent, är över 65 år när de får sjukdomen. Ungefär 5 procent är under 50 år. 

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män och kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Illustration av bålen med tunntarm, tjocktarm och ändtarm

De senaste tio åren har insjuknandet i ändtarmscancer varit i stort sett oförändrat.

Risken att insjukna i ändtarmscancer före 75 års ålder är 1,5 procent för män och 0,9 procent för kvinnor.

Läs mer om tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer)

Insjuknande i län – kvinnor

Ändtarmscancer hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Ändtarmscancer hos män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av ändtarmscancer hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i ändtarmscancer hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 11 465 män och 8 787 kvinnor och har eller har haft ändtarmscancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 4 786 män och 3 134  kvinnor har eller har haft ändtarmscancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och ändtarmscancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Chansen att bli botad från ändtarmscancer beror, som vid all cancer, på i vilket stadium sjukdomen upptäcks. Om upptäckten sker i ett tidigt skede botas praktiskt taget alla patienter genom operation.

Bland patienter med sjukdom i senare stadium botas något färre, även om flertalet kan botas. Vid mer avancerad sjukdom är andelen botade lägre.

Relativ överlevnad över tid

Ändtarmscancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2022. Åldersstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och ändtarmscancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 822 personer avled till följd av ändtarmscancer.

Ungefär 30 procent av de personer som drabbats av ändtarmscancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att nästan 70 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet ändtarmscancer hos män och kvinnor 2000-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Rökning, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor, övervikt och konsumtion av alkohol ökar risken att drabbas av ändtarmscancer.

Fyra av tio fall av ändtarmscancer skulle kunna förebyggas. Det motsvarar nästan 900 fall per år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer om att minska risken för cancer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.