Statistik gallblåsecancer och gallgångscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för gallblåsecancer och gallgångscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

 
Illustration levern och gallgångarna
Gallan bildas i levern. Gallblåsan fungerar som en tillfällig behållare för gallan. Det är en gul vätska som bildas i levern och behövs för att fettet i maten ska kunna brytas ner i tarmarna. Gallan förs via gallgångarna till gallblåsan.

Överlevnad gallblåsecancer och gallgångscancer

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden cirka 15 procent. Det betyder att ungefär en av sju personer som insjuknar i gallblåse- eller gallgångscancer förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Både insjuknandet och dödligheten i gallblåse- och gallgångscancer har minskat sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

543 fall av gallblåsecancer och gallgångscancer

Gallblåsan fungerar som en tillfällig behållare för gallan som bildas i levern och som behövs för att fettet i maten ska kunna brytas ner i tarmarna. Cancer i gallblåsa och gallgångar har minskat under de senaste årtiondena.

Sjukdomen drabbar främst äldre personer, de flesta är över 70 år vid diagnos. Sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än män. År 2022 insjuknade ungefär 230 män och 300 kvinnor. Tyvärr hittas cancerformen ofta sent och är då svårbehandlad.

Insjuknande

Insjuknande i gallblåse- och gallgångscancer år 1980-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

532 personer dog i gallblåsecancer och gallgångscancer

Under år 2022 var det ungefär 500 personer som dog i sjukdomen, 205 män och 327 kvinnor.

Nästan 80 procent av de personer som drabbats av cancer i gallblåsan eller gallvägarna dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 20 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i gallblåse- och gallgångscancer år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Ålderstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.