Statistik gallblåsecancer och gallgångscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för gallblåsecancer och gallvägscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

 
Illustration levern och gallgångarna
Gallan bildas i levern. Gallblåsan fungerar som en tillfällig behållare för gallan. Det är en gul vätska som bildas i levern och behövs för att fettet i maten ska kunna brytas ner i tarmarna. Gallan förs via gallgångarna till gallblåsan.

490 personer fick gallblåsecancer och gallvägscancer 2021

Gallblåsan fungerar som en tillfällig behållare för gallan som bildas i levern och som behövs för att fettet i maten ska kunna brytas ner i tarmarna. Cancer i gallblåsa och gallgångar har minskat under de senaste årtiondena.

Sjukdomen drabbar främst äldre personer, de flesta är över 70 år vid diagnos. Sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än män. År 2021 insjuknade 220 män och 270 kvinnor. Tyvärr hittas cancerformen ofta sent och är då svårbehandlad.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i gallblåse- och gallvägscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Både insjuknandet och dödligheten i gallblåse- och gallgångscancer har minskat sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden cirka 15 procent. Det betyder att ungefär en av sju personer som insjuknar i gallblåse- eller gallgångscancer förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Under år 2021 var det 502 personer som dog i sjukdomen, 221 män och 281 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.