Statistik cancer i urinblåsa och urinvägar

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar.

 

Insjuknande – så många får urinblåsecancer

Antal personer i Sverige som fick ett urinblåsecancerbesked* under 2021.

*urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar.

Urinblåsecancer* jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Urinblåsecancer drabbar fler män än kvinnor

År 2021 var urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen hos män. Hos kvinnor är cancerformen betydligt ovanligare, den åttonde vanligaste.

Illustration urinblåsa man

Illustration urinblåsa kvinna

De senaste tio åren har ökningen av urinblåsecancer* (inklusive njurcancer) varit i genomsnitt 0,5 procent per år för män och 0,1 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är ökningen 1,1 procent per år för män och 1,1 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i urinblåsecancer** före 75 års ålder är 1,9 procent för män och 0,7 procent för kvinnor.

Läs mer om urinblåsecancer

*Den årliga ökningen gäller för cancer i njurar och urinvägar, inte enbart urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar.

**Risken att insjukna gäller urinvägscancer, urinblåsecancer inkluderad, men ej njurbäckencancer.

Insjuknande i län – kvinnor

Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar hos kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar hos män 2021 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar hos kvinnor och män 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser, åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar hos kvinnor och män 1980-2020 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 21 008 män och 7 638 kvinnor och har eller har haft urinblåsecancer* någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 8 785 män och 3 074 kvinnor har eller har haft urinblåsecancer* de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

*urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och urinblåsecancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Prognosen för urinblåsecancer varierar beroende på om cancern är ytlig eller om den har vuxit in i muskulaturen. Sammantaget är det dock långt fler än hälften av patienter med urinblåsecancer som lever 10 år efter diagnosen.

Relativ överlevnad över tid

Urinblåsecancer* kvinnor och män relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och urinblåsecancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 795 personer avled till följd av urinblåsecancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet urinblåsecancer* hos kvinnor och män 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer om att minska risken för cancer

Urinblåsecancer* och riskfaktorer

Cirka 1 200 personer beräknades 2018 ha insjuknat i urinblåsecancer eller cancer i övriga urinvägar år till följd av rökning.

Källa: IHE Rapport 2020:9

*och cancer i övriga urinvägar.

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.