Statistik cancer i urinblåsa och urinvägar

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för cancer i urinblåsa och övriga urinvägar.

 

Insjuknande – så många får urinblåsecancer

Antal personer i Sverige som fick ett urinblåsecancerbesked* under 2022.

Urinblåsecancer* jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen * exkluderar njurbäckencancer

Urinblåsecancer drabbar fler män än kvinnor

År 2022 var urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen hos män. Hos kvinnor är cancerformen betydligt ovanligare, den åttonde vanligaste.

Illustration urinblåsa man

Illustration urinblåsa kvinna

Risken att insjukna i cancer i urinblåsa och urinvägar (exklusive njurbäcken) före 75 års ålder är 2,0 procent för män och 0,7 procent för kvinnor.

Läs om symtom på urinblåsecancer

Insjuknande i län – kvinnor

Cancer i urinblåsa och övriga urinvägar hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Cancer i urinblåsa och övriga urinvägar hos män 2022 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 22 119 män och 8 177 kvinnor och har eller har haft cancer i urinblåsa eller övriga urinvägar någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 9 520 män och 3 331 kvinnor har eller har haft cancer i urinblåsa eller övriga urinvägar de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och urinblåsecancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Prognosen för urinblåsecancer varierar beroende på om cancern är ytlig eller om den har vuxit in i muskulaturen. Sammantaget är det två av tre av de som drabbas av cancer urinblåsan eller övriga urinvägar som lever 10 år efter diagnosen.

Relativ överlevnad över tid

Cancer i urinblåsa eller övriga urinvägar hos kvinnor och män relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och urinblåsecancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 831 personer avled till följd av cancer i urinblåsa och övriga urinvägar.

Ungefär 23 procent av de män som drabbats av cancer i urinblåsan eller övriga urinvägar dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med urinblåsecancer dör 26 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att 74-77 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet i cancer i urinblåsa eller övriga urinvägar hos kvinnor och män 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Rökning och exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen ökar risken att drabbas av urinblåsecancer.

Vart tredje fall av urinblåsecancer skulle kunna förebyggas. Det motsvarar nästan 1 000 fall varje år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer om att minska risken för cancer

*och cancer i övriga urinvägar.

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.