Statistik struphuvudcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för struphuvudcancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration struphuvudet

Överlevnad struphuvudcancer

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för struphuvudcancer 53 procent för män och 48 procent för kvinnor. Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

För män har både insjuknandet och dödligheten i struphuvudcancer minskat sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

174 personer fick struphuvudcancer

Cancer i struphuvudet är vanligare bland män än bland kvinnor, 143 män och 31 kvinnor insjuknade under år 2022. Sjukdomen har en stark koppling till tobaksrökning och överkonsumtion av alkohol.

De flesta som insjuknar är över 65 år. Cancer i struphuvudet behandlas med operation, strålbehandling och cytostatika, ibland i kombination. Behandlingen innebär stor påverkan på talet och talhjälpmedel är ofta nödvändigt.

Insjuknande

Insjuknande i struphuvudscancer år 1980-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

61 personer dog i struphuvudcancer

Under år 2022 var det 61 personer som dog i sjukdomen, 49 män och 12 kvinnor.

Ungefär 35 procent av de personer som drabbats av cancer i struphuvudet dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 65 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i struphuvudcancer år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.