Statistik struphuvudcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för struphuvudcancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration struphuvudet

198 personer fick struphuvudcancer 2021

Cancer i struphuvudet är vanligare bland män än bland kvinnor, 157 män och 41 kvinnor insjuknade under år 2021. Sjukdomen har en stark koppling till tobaksrökning och överkonsumtion av alkohol.

De flesta som insjuknar är över 65 år. Cancer i struphuvudet behandlas med operation, strålbehandling och cytostatika, ibland i kombination. Behandlingen innebär stor påverkan på talet och talhjälpmedel är ofta nödvändigt.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i struphuvudscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

För män har både insjuknandet och dödligheten i struphuvudcancer minskat sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för struphuvudcancer 53 procent för män och 48 procent för kvinnor. Under år 2021 var det 54 personer som dog i sjukdomen, 40 män och 14 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.