Statistik livmodercancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för livmodercancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av livmodern
Livmodern (uterus) är belägen bakom urinblåsan. Till formen och storleken påminner livmodern om ett litet päron. Den slemhinna som täcker livmoderns inre väggar kallas för endometriet och det är här cancer i livmoderkroppen kan uppstå. Illustration: Sunny Ahmed

1 390 kvinnor fick livmodercancer

Cancer i livmoderkroppen kallas även endometriecancer. Under 2022 diagnostiserades 1 390 kvinnor med livmodercancer, vilket gör det till den sjätte vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige.

Medianåldern vid insjuknandet var 71 år och de allra flesta kvinnor är i, eller har passerat, klimakteriet vid diagnos. Sjukdomen är mycket ovanlig hos kvinnor yngre än 40 år.

203 kvinnor dog i livmodercancer

Under år 2022 var det 203 kvinnor som dog i sjukdomen.

Ungefär 15 procent av de kvinnor som drabbats av livmodercancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 85 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i livmoderkroppscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i livmodercancer har varit ganska oförändrade sedan 1980-talet. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden 80 procent.

Det betyder att fyra av fem kvinnor som insjuknar i livmodercancer förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.