Rökning och cancer

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta röka, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter ett rökstopp. Att sluta röka förbättrar även prognosen för personer som har cancer.

Här kan du läsa om tobak och cancer

Fakta

 • De flesta som börjar röka gör det i tonåren då hjärnan är särskilt känslig för att utveckla beroende.
 • 6 procent i den vuxna befolkningen i Sverige röker dagligen. 
 • Rökning är ett ojämlikt hälsoproblem. Bland personer med lång utbildning röker 2 procent och bland personer med kort utbildning 12 procent.
 • 21 procent av elever i gymnasiet årskurs 2 röker dagligen, nästan dagligen eller sporadiskt.

Rökning ökar risken för flera cancersjukdomar

Rökning ökar risken för totalt över 20 olika cancerformer samt för bland annat hjärt-och kärlsjukdomardiabetes och KOL. Rökning orsakar majoriteten av all lungcancer.

Se statistik för tobaksrökning & cancer

Cigarettrök innehåller omkring 7000 olika kemikalier. Hundratals av dessa skadar människokroppen.

Uppemot sjuttio av kemikalierna som cigarettrök innehåller ökar risken för cancer. Den som röker får i sig ungefär en fjärdedel av röken. Resten sprids i omgivningen och utsätter andra för passiv rök.

Insatser från samhället för att minska rökningen har varit effektiva i Sverige. I takt med att färre röker har insjuknandet och dödsfallen på grund av rökning minskat.

Ändå insjuknar fortfarande 4500 personer varje år i Sverige i cancersjukdomar till följd av rökning. 

Tobaksrökning ökar risken för bland annat:

Passiv rökning och lungcancer

Även passiv rökning, eller miljötobaksrök, innebär hälsorisker. Passiv rökning beräknas orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom, per år.

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Snus

I Sverige snusar nästan var femte man och 4 procent av kvinnorna. Snusning har de senaste åren ökat bland unga, särskilt bland unga kvinnor.

Läs mer om snus

Så blir du fri från tobak och nikotin

 • När du bestämt dig för att sluta: Förbered tobaks- och nikotinstoppet i god tid. Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta med tobak och nikotin.
 • Ändra dina vanor under förberedelsetiden. Under tiden du förbereder ditt stopp kan du bryta dina mönster genom att använda tobak och nikotin frånkopplat dina vanliga rutiner, till exempel på andra platser eller tider.
 • Städa undan dina rutiner, som askkoppen på balkongen eller snusdosorna i kylen.
 • Sluta helt på stoppdagen.
 • Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.
 • Behöver du hjälp med tobaks- och nikotinavvänjning, vänd dig till Sluta-röka-linjen eller till din vårdcentral.
 • Besök 1177 för tips, råd och kontakter till vården.

Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en nationell linje som ger individuellt anpassade råd och stöd. Det går att chatta, ringa eller be dem ringa upp dig via ett kontaktformulär. Det finns möjlighet till stöd på olika språk för den som hellre tar emot stöd på ett annat språk än svenska.

Läs mer på slutarokalinjen.se eller ring 020-84 00 00. 

Gör så här för att sluta röka:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Användning av tobaks- och nikotinprodukter

Skadeverkningar av ANDTS

World Health Organization

Tobacco

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)/Cancerfonden

Statistik riskfaktorer

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att fortsätta lyfta kopplingen mellan rökning och cancer som ju många känner till idag?

Trots att rökningen minskat över tid i Sverige är det fortfarande över var femte gymnasieelev som röker i någon omfattning. 

Tobaksrök ökar risken för cancer och andra sjukdomar, med förhöjd risk ju mer rök en person utsätts för. 

Både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att minska och på sikt helt få bort användningen av tobaksprodukter. 

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att minska antalet rökare?

Cancerfonden föreslår att

 • en konkret handlingsplan ska tas fram med tydliga delmål för att nå målsättningen om en tobaksfri generation till år 2040
 • regleringen av e-cigaretter och andra nikotinprodukter ska harmoniseras med lagstiftningen för cigaretter och gälla såväl e-cigaretter med nikotin som utan
 • regelbundna och betydande höjningar av tobaksskatten genomförs
 • tobaksförpackningar utformas neutralt och utan logotyper
 • exponeringsförbud införs – tobaksförpackningar ska inte synas i butik

Läs mer i vårt intressepoliska program


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.