Statistik myelom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för myelom. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av blodet och blodkroppar
En vuxen människa som väger 70 kilo har drygt fem liter blod. Knappt tre liter är en genomskinlig vätska som kallas plasma och drygt två liter är celler som kallas blodkroppar. Det finns tre typer av blodkroppar: vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

736 personer fick myelom 2021

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen där blodceller bildas. Under 2021 fick 736 personer en myeolomdiagnos, något fler män än kvinnor.

Medianåldern vid diagnos var 74 år. Överlevnaden för myelom har ökat stadigt de senaste 20 åren. År 2000 var den relativa överlevnaden tio år efter diagnos bara 18 procent, medan den idag har stigit till nästan 40 procent.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i myelom, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet i myelom har varit ganska oförändrat sedan 1980-talet, medan dödligheten successivt minskat. Det kan till exempel bero på att överlevnaden har ökat mycket de senaste åren.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden 37 procent. Det betyder att ungefär två av fem personer som insjuknar i myelom förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Under år 2021 var det knappt 450 personer som dog i sjukdomen, 269 män och 177 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.