Statistik myelom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för myelom. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av blodet och blodkroppar
En vuxen människa som väger 70 kilo har drygt fem liter blod. Knappt tre liter är en genomskinlig vätska som kallas plasma och drygt två liter är celler som kallas blodkroppar. Det finns tre typer av blodkroppar: vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

Överlevnad myelom

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden 37 procent. Det betyder att ungefär två av fem personer som insjuknar i myelom förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Insjuknandet i myelom har varit ganska oförändrat sedan 1980-talet, medan dödligheten successivt minskat. Det kan till exempel bero på att överlevnaden har ökat mycket de senaste åren.

932 personer fick myelom

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen där blodceller bildas. Under 2022 fick 932 personer en myelomdiagnos, 564 män och 368 kvinnor

Medianåldern vid diagnos var 74 år. Överlevnaden för myelom har ökat stadigt de senaste 20 åren. År 2000 var den relativa överlevnaden tio år efter diagnos bara 18 procent, medan den idag har stigit till nästan 40 procent.

Läs om symtom på myelom

Insjuknande

Insjuknande i myelom år 1980-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

441 personer dog i myelom

Under år 2022 var det knappt 440 personer som dog i sjukdomen, 251 män och 190 kvinnor.

Ungefär 38 procent av de män som drabbats av myelom dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med myelom dör 42 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att ungefär 60 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i myelom år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.