Statistik lungcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för lungcancer.

 

4 486 personer fick lungcancer 2022

Antal personer i Sverige som fick ett lungcancerbesked under 2022.

Lungcancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Lungcancer är vanligare hos kvinnor än män

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen.

Illustration lungor

De senaste 20 åren har insjuknandet i lungcancer minskat bland män, med i snitt 1,2 procent per år, och ökat bland kvinnor, med i snitt 1,5 procent per år. 

Risken att insjukna i lungcancer före 75 års ålder är 1,8 procent för män och 2,3 procent för kvinnor.

Läs mer om lungcancer

Insjuknande i län – kvinnor

Antal lungcancerfall hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal lungcancerfall hos män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal lungcancerfall hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i lungcancer hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration grupp kvinnor och män i olika åldrar

Prevalens

  • 5 667 män och 8 598 kvinnor och har eller har haft lungcancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 3 666 män och 5 292 kvinnor har eller har haft lungcancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och lungcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Prognosen vid lungcancer har under senare år blivit allt bättre och i dag ser vi många långtidsöverlevare även om prognosen varierar mellan olika individer. 

Relativ överlevnad över tid

Lungcancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020 i procent. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och lungcancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 3 492 personer dog till följd av lungcancer.

Ungefär 75 procent av de män som drabbats av cancer i lungan dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med lungcancer dör 68 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att ungefär var fjärde man, och var tredje kvinna, överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet lungcancer hos kvinnor och män 2000-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Rökning, ohälsosamma matvanor, exponering för radon och cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen ökar risken att drabbas av lungcancer.

Drygt sex av tio lungcancerfall skulle kunna förebyggas. Det motsvarar 2 700 fall varje år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer om bland annat symtom på lungcancer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.