Statistik lungcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för lungcancer.

 

Insjuknande

Så många personer i Sverige fick ett lungcancerbesked under 2019.

Lungcancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2019.

Källa: Socialstyrelsen

Lungcancer

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor.

Illustration lungor

De senaste tio åren har minskningen av lungcancer varit i genomsnitt –2,0 procent per år för män och ökningen 1,1 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är minskningen –0,9 procent per år för män och ökningen 2,0 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i lungcancer före 75 års ålder är 1,9 procent för män och 2,4 procent för kvinnor.

Läs mer om lungcancer

Insjuknande i regioner kvinnor

Antal lungcancerfall hos kvinnor 2019 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i regioner män

Antal lungcancerfall hos män 2019 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal lungcancerfall hos kvinnor och män 2019 per 100 000 invånare i åldersklasser, ej åldersstandardisering.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i lungcancer hos kvinnor och män 1980-2019 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2016.

Källa: Socialstyrelsen

Prevalens

  • 4 434 män och 6 411 kvinnor och har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2016.
  • 2 929 män och 4 001 kvinnor har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2016.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Relativ överlevnad över tid

Lungcancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980 - 2015 i procent. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Dödlighet

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år var det mer än dubbelt så vanligt att avlida av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män var cancersjukdom den vanligaste orsaken till död före 80 års ålder, men här var skillnaden mellan död i cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för död i cancersjukdom var 76 år för båda könen.

Dödlighet över tid

Dödlighet lungcancer hos kvinnor och män 1980-2019 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2016.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Lungcancer och riskfaktorer

3350 personer insjuknade i lungcancer eller cancer i luftstrupe/luftrör till följd av påverkbara riskfaktorer som rökning för långt intag av grönsaker och frukt.

Källa: IHE Rapport 2020:9

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Fanny Pontán - statistikansvarig

fanny.pontan@cancerfonden.se

Statistik per cancerform

Fördjupande statistik om de tio vanligaste cancerformerna.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.