Statistik lungcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för lungcancer.

 

4 264 personer fick lungcancer 2021

Antal personer i Sverige som fick ett lungcancerbesked under 2021.

Lungcancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Lungcancer är vanligare hos kvinnor än män

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor.

Illustration lungor

De senaste tio åren har minskningen av lungcancer varit i genomsnitt –2,2 procent per år för män och ökningen 0,6 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är minskningen -1,2 procent per år för män och ökningen 1,6 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i lungcancer före 75 års ålder är 1,6 procent för män och 2,3 procent för kvinnor.

Läs mer om lungcancer

Insjuknande i län – kvinnor

Antal lungcancerfall hos kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal lungcancerfall hos män 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal lungcancerfall hos kvinnor och män 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser, åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i lungcancer hos kvinnor och män 1980-2021 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration grupp kvinnor och män i olika åldrar

Prevalens

  • 5 508 män och 8 224 kvinnor och har eller har haft lungcancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 3 512 män och 4 984 kvinnor har eller har haft lungcancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och lungcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Prognosen vid lungcancer har under senare år blivit allt bättre och i dag ser vi många långtidsöverlevare även om prognosen varierar mellan olika individer. 

Relativ överlevnad över tid

Lungcancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020 i procent. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och lungcancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 3 513 personer avled till följd av lungcancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet lungcancer hos kvinnor och män 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer om att minska risken för cancer

Läs mer om bland annat symtom på lungcancer

Lungcancer och riskfaktorer

3 350 personer beräknades 2018 ha insjuknat i lungcancer eller cancer i luftstrupe/luftrör till följd av påverkbara riskfaktorer som rökning och för lågt intag av grönsaker och frukt.

Källa: IHE Rapport 2020:9

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.