Statistik lymfom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för lymfom. I statistiken inkluderas inte Hodgkins lymfom.

 

Insjuknande – så många får lymfom

Antal fall av lymfom i Sverige under 2022.

Fall av lymfom jämfört med övriga cancerformer

Andel cancerfall 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Lymfom är ett samlingsnamn för olika cancerformer i lymfsystemet

Lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i lymfsystemet. Vissa lymfom är aggressiva och snabbväxande, andra växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp. Chansen att bli botad varierar mycket mellan olika lymfomtyper.

Illustration lymfocyter i blodet

Läs om symtom på lymfom

Läs mer om statistik för Hodgkins lymfom

Insjuknande i län – kvinnor

Lymfom hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Lymfom hos män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. 

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av lymfom hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i lymfom hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration grupp kvinnor och män i olika åldrar

Prevalens

  • 15 707 män och 11 931 kvinnor och har eller har haft lymfom någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 6 172 män och 4 381 kvinnor har eller har haft lymfom de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och lymfom

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Trots att många lymfom är spridda i kroppen redan när de upptäcks har man ofta mycket god effekt av behandlingarna och många lymfom kan försvinna för att aldrig mer komma tillbaka. Chansen att bli botad varierar dock mycket mellan olika lymfomtyper.

Relativ överlevnad över tid

Lymfom (ej Hodgkins lymfom) relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och lymfom

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 817 personer dog till följd av lymfom.

Ungefär 23 procent av de män som drabbats av lymfom dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med lymfom dör 20 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att ungefär 75 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet lymfom hos män och kvinnor 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.