Statistik lymfom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för lymfom.

 

Insjuknande

Så många personer i Sverige fick ett lymfombesked under 2019.

Lymfom jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2019.

Källa: Socialstyrelsen

Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i lymfsystemet. Vissa lymfom är aggressiva och snabbväxande, andra växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp. Chansen att bli botad varierar mycket mellan olika lymfomtyper.

Illustration lymfocyter i blodet

De senaste tio åren har ökningen av lymfom varit i genomsnitt 0,1 procent per år för män och –0,6 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är ökningen 0,7 procent per år för män och 0,5 procent för kvinnor.

Läs mer om lymfom

Insjuknande i regioner kvinnor

Lymfom hos kvinnor 2019 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i regioner män

Lymfom hos män 2019 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. 

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos kvinnor och män 2019 per 100 000 invånare i åldersklasser, ej åldersstandardisering.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos kvinnor och män 1980-2019 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2016.

 

Källa: Socialstyrelsen

Prevalens

  • 15 120 män och 11 910 kvinnor och har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2016.
  • 5 858 män och 4 340 kvinnor har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2016.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Relativ överlevnad över tid

Lymfom (ej Hodgkins lymfom) relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980 - 2015. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Dödlighet

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år var det mer än dubbelt så vanligt att avlida av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män var cancersjukdom den vanligaste orsaken till död före 80 års ålder, men här var skillnaden mellan död i cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för död i cancersjukdom var 76 år för båda könen.

Dödlighet över tid

Dödlighet lymfom hos män och kvinnor 1980-2019 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2016.

Källa: Socialstyrelsen

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Fanny Pontán - statistikansvarig

fanny.pontan@cancerfonden.se

Statistik per cancerform

Fördjupande statistik om de tio vanligaste cancerformerna.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.