Statistik lymfom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för lymfom.

 

Insjuknande – så många får lymfom

Antal personer i Sverige som fick ett lymfombesked (ej Hodgkins lymfom) under 2021.

Lymfom jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Lymfom är ett samlingsnamn för olika cancerformer i lymfsystemet

Lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i lymfsystemet. Vissa lymfom är aggressiva och snabbväxande, andra växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp. Chansen att bli botad varierar mycket mellan olika lymfomtyper.

Illustration lymfocyter i blodet

De senaste tio åren har ökningen av lymfom (inklusive Hodgkins lymfom) varit i genomsnitt –0,4 procent per år för män och –0,8 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är ökningen 0,7 procent per år för män och 0,5 procent för kvinnor.

Läs mer om lymfom

Insjuknande i län – kvinnor

Lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos män 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. 

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos kvinnor och män 2020 per 100 000 invånare i åldersklasser, ej åldersstandardisering.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos kvinnor och män 1980-2021 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration grupp kvinnor och män i olika åldrar

Prevalens

  • 9 646 män och 7 880 kvinnor och har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 3 617 män och 2 786 kvinnor har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och lymfom

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Trots att många lymfom är spridda i kroppen redan när de upptäcks har man ofta mycket god effekt av behandlingarna och många lymfom kan försvinna för att aldrig mer komma tillbaka. Chansen att bli botad varierar dock mycket mellan olika lymfomtyper.

Relativ överlevnad över tid

Lymfom (ej Hodgkins lymfom) relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och lymfom

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 737 personer avled till följd av lymfom.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet lymfom (ej Hodgkins lymfom) hos män och kvinnor 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.