Statistik njurcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för njurcancer (exkl. njurbäckencancer). Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av njuren
Njurarna sitter på var sin sida om ryggraden, en bit ovanför naveln. Njurarna är blodets reningsverk. De filtrerar bort avfallsprodukter som blodet för med sig från kroppens alla celler. Det sker i njurens ytterskikt, som kallas barken. Sedan blodet passerat njurbarken skickas det tillbaka ut i kroppen. Illustration: Sunny Ahmed.

Överlevnad njurcancer

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för njurcancer 73 procent för män och 68 procent för kvinnor.

Både insjuknandet och dödligheten i njurcancer (exklusive njurbäckencancer) har minskat något sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

1 279 fall av njurcancer

Njurcancer innebär att en cancertumör har uppstått i en av njurarna. Cancer i båda njurarna är ovanligt. Under år 2022 diagnostiserades ungefär 1 250 personer med njurcancer, nästan dubbelt så många män som kvinnor. Medianåldern vid insjuknandet var 69 år och runt 5 procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.

Insjuknande

Insjuknande i njurcancer (exkl. njurbäckencancer), 1980-2022. Antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

499 personer dog i njurcancer

Under år 2022 dog ungefär 500 personer i njurcancer, 318 män och 181 kvinnor.

Ungefär 20 procent av de personer som drabbats av njurcancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 80 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i njurcancer (exkl. njurbäckencancer) år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.