Statistik njurcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för njurcancer (exkl. njurbäckencancer). Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av njuren
Njurarna sitter på var sin sida om ryggraden, en bit ovanför naveln. Njurarna är blodets reningsverk. De filtrerar bort avfallsprodukter som blodet för med sig från kroppens alla celler. Det sker i njurens ytterskikt, som kallas barken. Sedan blodet passerat njurbarken skickas det tillbaka ut i kroppen. Illustration: Sunny Ahmed.

1 250 personer fick njurcancer 2021

Njurcancer innebär att en cancertumör har uppstått i en av njurarna. Cancer i båda njurarna är ovanligt. Under år 2021 diagnostiserades ungefär 1 250 personer med njurcancer, nästan dubbelt så många män som kvinnor. Medianåldern vid insjuknandet var 69 år och runt 5 procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i njurcancer (exkl. njurbäckencancer), 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Både insjuknandet och dödligheten i njurcancer (exklusive njurbäckencancer) har minskat något sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för njurcancer 73 procent för män och 68 procent för kvinnor. Under år 2021 dog ungefär 450 personer i njurcancer, 268 män och 195 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.