Statistik akut leukemi

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för akut leukemi. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av blodet och blodkroppar
En vuxen människa som väger 70 kilo har drygt fem liter blod. Knappt tre liter är en genomskinlig vätska som kallas plasma och drygt två liter är celler som kallas blodkroppar. Det finns tre typer av blodkroppar: vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

Nästan 600 personer fick akut leukemi

I begreppet akut leukemi ingår flera olika sjukdomstillstånd som kännetecknas av en onormal bildning av så kallade vita blodkroppar.

Vita blodkroppar är celler som försvarar kroppen mot bland annat infektioner och är därför en viktig del av kroppens immunsystem.

År 2021 insjuknade totalt nästan 600 personer i akut leukemi, ungefär lika många män som kvinnor. Medianåldern vid insjuknandet var 68 år, men det finns en stor spridning mellan de olika cancerformerna i gruppen.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är exempelvis en av de vanligaste cancerformerna hos barn.

Läs om symtom på leukemi

413 personer dog i akut leukemi

Under år 2021 var det drygt 400 personer som dog i sjukdomen, 227 män och 186 kvinnor.

Ungefär 60 procent av de personer som drabbats av akut leukemi dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 40 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i akut leukemi, 2000-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i akut leukemi har varit ganska oförändrade sedan 1990-talet. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden cirka 37–38 procent. Det betyder att ungefär två av fem personer som insjuknar i akut leukemi förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 2000 och 2021. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.

Läs mer om bland annat symtom på leukemi


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.