Statistik riskfaktorer

Senaste statistiken om levnadsvanor i Sverige och hur de beräknas påverka insjuknandet i olika cancerformer.

Senaste statistiken om levnadsvanor i Sverige och hur de beräknas påverka insjuknandet i olika cancerformer.

Drygt 16 000 cancerfall varje år kan förebyggas, främst genom förändrade levnadsvanor. Cirka 30 olika cancerformer bedöms ha en viss koppling till faktorer som går att påverka. 

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken om levnadsvanor i Sverige och hur de beräknas påverka insjuknandet i olika cancerformer.

Ofta är det genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer.

Genförändringar kan påskyndas eller orsakas av bland annat våra levnadsvanor. Vad vi äter och dricker, hur mycket vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och lång sikt.

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken att drabbas av ett flertal olika cancerformer. Det finns dock inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, eftersom det är många faktorer som påverkar cancerinsjuknandet. 

Cancer och riskfaktorer

Varje år upptäcks cirka 75 000 cancerfall i Sverige. Enligt beräkningar kan fler än 16 000 av dem vara orsakade av någon av elva riskfaktorer som går att påverka som rökning, alkoholkonsumtion och matvanor. Det innebär att vart fjärde cancerfall kan förebyggas. De flesta cancerfall beror dock på sådant som inte går att påverka, som exempelvis slumpmässiga genförändringar. 

Källa: Rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), framtagen på uppdrag av Cancerfonden

Hur har vi räknat?

Man kan aldrig säkert säga varför en person drabbas av cancer men genom samlad forskning på en stor grupp människor kan man uppskatta den ökade risken att bli sjuk i cancer kopplat till olika levnadsvanor och miljöfaktorer.

När man vet riskökningen kan man via matematiska modeller beräkna hur många cancerfall som skulle kunna undvikas om en riskfaktor i samhället försvann, till exempel rökning. 

Institutet för Hälso och sjukvårdsekonomi (IHE) har, på uppdrag av Cancerfonden, tagit fram en rapport som visar hur våra levnadsvanor och vår miljö påverkar insjuknande i cancer i Sverige.

Genom att bygga ett samhälle som främjar hälsa kommer vi att förebygga fler cancerfall i framtiden. 

Insjuknande till följd av påverkbara faktorer

Antal cancerfall som beräknas orsakas av påverkbara riskfaktorer årligen. Malignt melanom är den enda hudcancerform som inkluderats i beräkningen.

Källa: Rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, framtagen på uppdrag av Cancerfonden

Insjuknande till följd av påverkbara faktorer

Antal förebyggbara cancerfall per riskfaktor. 

Källa: Rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, framtagen på uppdrag av Cancerfonden

Påverkbara cancerfall och utbildningsnivå

Vi vet att våra levnadsvanor påverkar risken att bli sjuk i flera olika cancerformer. Vi vet också att levnadsvanorna skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper.

Rökning är till exempel fem gånger så vanligt hos personer med kort utbildning jämfört med personer med lång utbildning. Det motsatta gäller för alkoholkonsumtion. Personer med lång utbildning konsumerar mer alkohol än personer med kort utbildning.

Om man jämför andelen cancerfall som kan kopplas till levnadsvanor mellan personer med kort och lång utbildning ser man störst skillnader när det gäller rökning och solvanor.

För andra riskfaktorer, som alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och övervikt kan man inte se en stor skillnad i andelen påverkbara cancerfall mellan de olika grupperna.

Andel cancerfall kopplade till levnadsvanor för kvinnor, per utbildningsnivå

Grafen visar andelen cancerfall hos kvinnor som skulle kunna förebyggas i varje utbildningsgrupp.

Andel cancerfall kopplade till levnadsvanor för män, per utbildningsnivå

Grafen visar andelen cancerfall hos män som skulle kunna förebyggas i varje utbildningsgrupp.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.