Statistik sarkom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för mjukdelssarkom och skelettsarkom. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

 
Illustration sarkom och skelett
Människans skelett består av mer än 200 ben med olika storlek och utseende. Många av benen är förenade med varandra genom leder. Bindvävens uppgift är att hålla ihop de olika delarna i kroppen. Brosk är en vävnad som är hårdare än bindväv men mjukare än ben.

380 personer fick sarkom 2021

Maligna tumörer i kroppens mjukdelar och skelettet omfattar en grupp tumörer som kan drabba olika delar av kroppen. I kroppens mjukdelar ingår tumörer i fett- och bindväv, muskler, senor, nerver, samt blod- och lymfkärl.

De maligna tumörerna i denna grupp kallas sarkom och är av olika aggressivitetsgrad och har olika prognos. Av de fall av sarkom som upptäcks varje år är ungefär tre fjärdedelar i mjukdelarna och en fjärdedel i skelettet. Totalt insjuknade 231 män och 149 kvinnor under 2021.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i mjukdels- och skelettsarkom, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i mjukdels- och skelettcancersarkom har varit ganska oförändrade sedan 1980-talet. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden mellan 57–59 procent.

Det betyder att ungefär tre av fem personer som insjuknar i mjukdels- eller skelettcancersarkom förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Under år 2021 var det drygt 200 personer som dog i sjukdomen, 118 män och 116 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.