Statistik sarkom

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för mjukdelssarkom och skelettsarkom. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

 
Illustration sarkom och skelett
Människans skelett består av mer än 200 ben med olika storlek och utseende. Många av benen är förenade med varandra genom leder. Bindvävens uppgift är att hålla ihop de olika delarna i kroppen. Brosk är en vävnad som är hårdare än bindväv men mjukare än ben.

Överlevnad sarkom

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden mellan 57–59 procent. Det betyder att ungefär tre av fem personer som insjuknar i mjukdels- eller skelettcancersarkom förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Insjuknandet och dödligheten i mjukdels- och skelettcancersarkom har varit ganska oförändrade sedan 1980-talet.

406 personer fick sarkom

Maligna tumörer i kroppens mjukdelar och skelettet omfattar en grupp tumörer som kan drabba olika delar av kroppen. I kroppens mjukdelar ingår tumörer i fett- och bindväv, muskler, senor, nerver, samt blod- och lymfkärl.

De maligna tumörerna i denna grupp kallas sarkom och är av olika aggressivitetsgrad och har olika prognos. Av de fall av sarkom som upptäcks varje år är ungefär tre fjärdedelar i mjukdelarna och en fjärdedel i skelettet. Totalt insjuknade 252 män och 154 kvinnor under 2022.

Läs om symtom på sarkom

Ungefär 200 personer dog i sarkom

Under år 2022 var det drygt 200 personer som dog i sjukdomen, 132 män och 85 kvinnor.

Ungefär 35 procent av de personer som drabbats av mjukdels- eller skelettsarkom dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 65 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i mjukdels- och skelettsarkom, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.