Statistik prostatacancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för prostatacancer.

 

12 004 män fick prostatacancer 2022

Antal personer i Sverige som fick ett prostatacancerbesked under 2022.

Prostatacancer jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade män 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Prostatacancer står för 31 procent av cancerfallen hos män

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform, sett till antal insjuknande personer, och utgör 31 procent av cancerfallen hos män.

Illustration av prostatan

Risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder är 13 procent.

Läs om symtom prostatacancer

Insjuknande i län – män

Antal prostatacancerfall hos män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal prostatacancerfall 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i prostatacancer 1980-2022 per 100 000 invånare enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 128 587 män som har eller har haft prostatacancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 46 732 män har eller har haft prostatacancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och prostatacancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Det finns många olika former av prostatacancer, men jämfört med andra cancerformer brukar prognosen vid prostatacancer vara god. Prognosen beror bland annat på vid vilken ålder man insjuknar, vilket stadium tumören befinner sig i och på hur elakartade cancercellerna är. 

Relativ överlevnad över tid

Prostatacancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet prostatacancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 2 149 män dog till följd av prostatacancer.

Ungefär fem procent av de män som drabbats av prostatacancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 95 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet prostatacancer 2000-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.