Statistik prostatacancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för prostatacancer.

 

Insjuknande

Så många personer i Sverige fick ett prostatacancerbesked under 2019.

Prostatacancer jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade män 2019.

Källa: Socialstyrelsen

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män.

Illustration av prostatan

De senaste tio åren har minskningen av prostatacancer varit i genomsnitt –0,2 procent per år, och de senaste 20 åren är minskningen –0,4 procent per år.

Risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder är 12,6 procent.

Läs mer om prostatacancer

Insjuknande i regioner män

Antal prostatacancerfall hos män 2019 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal prostatacancerfall 2019 per 100 000 invånare i åldersklasser, ej åldersstandardisering.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i prostatacancer 1980-2019 per 100 000 invånare enligt befolkningen 2016.

Källa: Socialstyrelsen

Det säger statistiken

De senaste tio åren har minskningen av prostatacancer varit i genomsnitt –0,2 procent per år, och de senaste 20 åren är minskningen –0,4 procent per år.

Risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder är 12,6 procent.

Prevalens

  • 107 752 män som har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2016.
  • 45 766 män har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2016.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Relativ överlevnad över tid

Prostatacancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980 - 2015. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Dödlighet

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år var det mer än dubbelt så vanligt att avlida av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män var cancersjukdom den vanligaste orsaken till död före 80 års ålder, men här var skillnaden mellan död i cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för död i cancersjukdom var 76 år för båda könen.

Dödlighet över tid

Dödlighet prostatacancer 1980-2019 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2016.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Fanny Pontán - statistikansvarig

fanny.pontan@cancerfonden.se

Statistik per cancerform

Fördjupande statistik om de tio vanligaste cancerformerna.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.