Statistik prostatacancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för prostatacancer.

 

10 199 män fick prostatacancer 2021

Antal personer i Sverige som fick ett prostatacancerbesked under 2021.

Prostatacancer jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade män 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Prostatacancer står för 30 % av cancerfallen hos män

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform, sett till antal insjuknande personer, och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män.

Illustration av prostatan

De senaste tio åren har minskningen av prostatacancer varit i genomsnitt –1,3 procent per år, och de senaste 20 åren är minskningen –1,1 procent per år.

Risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder är 11,0 procent.

Läs mer om prostatacancer

Insjuknande i län – män

Antal prostatacancerfall hos män 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal prostatacancerfall 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser, åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i prostatacancer 1980-2021 per 100 000 invånare enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 124 700 män som har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 46 922 män har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och prostatacancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Det finns många olika former av prostatacancer, men jämfört med andra cancerformer brukar prognosen vid prostatacancer vara god. Prognosen beror bland annat på vid vilken ålder man insjuknar, vilket stadium tumören befinner sig i och på hur elakartade cancercellerna är. 

Relativ överlevnad över tid

Prostatacancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980 - 2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och prostatacancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 2 077 män avled till följd av prostatacancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet prostatacancer 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer om att minska risken för cancer

Läs mer om bland annat symtom på prostatacancer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.