Statistik hudcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken för hudcancer. Malignt melanom och basalcellscancer ingår inte i den här statistiken.

 

Insjuknande – så många får hudcancer

Antal personer i Sverige som fick ett hudcancerbesked* under 2021.

Hudcancer* jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2021.

Källa: Socialstyrelsen. *Exklusive malignt melanom och basalcellscancer.

Hudcancer är den näst vanligaste cancerfomen

År 2021 var hudcancer den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, även när inte den allvarliga formen malignt melanom och den lindrigare basalcellscancern räknas med.

Illustration huden

De senaste tio åren har ökningen av hudcancer* varit i genomsnitt 4,6 procent per år för män och 5,7 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är ökningen 4,8 procent per år för män och 6,2 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i hudcancer* före 75 års ålder är 3,0 procent för män och 2,6 procent för kvinnor.

Läs mer om hudcancer

Insjuknande i län – kvinnor

Antal hudcancerfall, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal hudcancerfall, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, män 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal hudcancerfall, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, hos kvinnor och män 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser, åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i hudcancer, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, hos kvinnor och män 1980-2021 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp män och kvinnor

Prevalens

  • 23 814 män och 21 328 kvinnor och har eller har haft cancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 12 844 män och 10 847 kvinnor har eller har haft cancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och hudcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

I de flesta fall kan hudcancer botas med hjälp av operation. Men i sällsynta fall kan det ske en spridning. Då krävs en ny operation.

Relativ överlevnad över tid

Hudcancer, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och hudcancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 88 personer avled till följd av hudcancer*.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer om att minska risken för cancer

Hudcancer och riskfaktorer

Andel personer som beräknats ha insjuknat i hudcancer (utom basalcellscancer) 2018 till följd av solvanor.

Källa: IHE Rapport 2020:9

*exklusive malignt melanom och basalcellscancer.

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.