Statistik hudcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken för hudcancer. Malignt melanom och basalcellscancer ingår inte i den här statistiken.

 

Insjuknande – så många får hudcancer

Antal personer i Sverige som fick ett hudcancerbesked* under 2022.

Hudcancer* jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen. *Exklusive malignt melanom och basalcellscancer.

Hudcancer är den näst vanligaste cancerfomen

År 2022 var hudcancer den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, även när inte den allvarliga formen malignt melanom och den lindrigare basalcellscancern räknas med.

Illustration huden

Hudcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast. De senaste 20 åren har ökningen av hudcancer* varit i genomsnitt 4,8 procent per år för män och 6.2 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i hudcancer* före 75 års ålder är 2,9 procent för män och 2,3 procent för kvinnor.

Läs mer om hudcancer

Insjuknande i län – kvinnor

Antal hudcancerfall, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal hudcancerfall, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal hudcancerfall, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i hudcancer, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp män och kvinnor

Prevalens

  • 26 493 män och 23 852 kvinnor och har eller har haft hudcancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 16 700 män och 13 918 kvinnor har eller har haft hudcancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och hudcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

I de flesta fall kan hudcancer botas med hjälp av operation. Men i sällsynta fall kan det ske en spridning. Då krävs en ny operation.

Relativ överlevnad över tid

Hudcancer, exklusive malignt melanom och basalcellscancer, relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet och hudcancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 111 personer avled till följd av hudcancer*.

Ungefär åtta procent av de män som drabbats av hudcancer* dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med hudcancer* dör tre procent av cancern inom fem år. Det betyder att 92-97 procent överlever sin cancer i minst fem år.

Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Riskfaktorer

Ohälsosamt solande, det vill säga både att utsätta sig för mycket sol över tid eller att bränna sig i solen, ökar risken att drabbas av hudcancer.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer om att minska risken för cancer

*exklusive malignt melanom och basalcellscancer.

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.