Statistik cancer hos barn

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för cancer hos barn. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Cancer hos barn

Det är mycket ovanligt att barn får cancer. Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige drabbas cirka 300 av cancer varje år. Behandlingsmöjligheterna är goda, och i dag botas mer än fyra av fem cancersjuka barn.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet för cancer hos barn, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Barns insjuknande i cancer har varit ganska oförändrat sedan 1980-talet, medan dödligheten sjunkit något. Idag överlever 85 procent av de barn som får cancer, det är fler än vad det var för 40 år sedan. Under år 2021 var det cirka 35 barn som dog i cancer, 20 pojkar och 14 flickor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.