Statistik blodcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för myeloida blodcancersjukdomar (myelom ej inräknad). Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av blodet och blodkroppar
En vuxen människa som väger 70 kilo har drygt fem liter blod. Knappt tre liter är en genomskinlig vätska som kallas plasma och drygt två liter är celler som kallas blodkroppar. Det finns tre typer av blodkroppar: vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

1 150 personer fick blodcancer 2021

De övriga myeloida blodcancersjukdomarna utgår främst från den blodbildande benmärgen, och kännetecknas av symtom som kommer av för högt eller lågt antal av en eller flera olika typer av blodceller. År 2021 fick drygt 1 150 personer någon av diagnoserna som ingår i gruppen och medianåldern var 73 år.

Läs om symtom på leukemi

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i övriga myeloida blodcancersjukdomar, 1990-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet i någon av de övriga myeloida blodcancersjukdomarna har ökat sedan 1990-talet, medan dödligheten i princip varit oförändrad.

Ökat insjuknande kan bero på flera olika faktorer. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna, men det kan till exempel vara att man blivit bättre på att hitta de mindre aggressiva cancerfallen, eller att levnadsvanor eller miljön förändrats. Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för de här cancersjukdomarna i snitt 54 procent för män och 64 procent för kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1990 och 2021. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.