Aktuell statistik om cancer 2013

Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. De vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för en tredjedel av alla diagnoser.

Faktan nedan är hämtad ur kapitlet om statistik i Cancerfondsrapporten 2013. Ladda ner hela kapitlet som pdf. 

Drabbade organ

Insjuknande och dödlighet bland kvinnor


Insjuknande (2011) och dödlighet (2011) per 100 000 invånare.

Insjuknande och dödlighet bland män


Insjuknande (2011) och dödlighet (2011) per 100 000 invånare.

Allt fler insjuknar


Antal fall per 100 000 invånare.

Dödligheten sjunker

Lungcancer dödar flest

Statistiken ovan är publicerad i Cancerfondsrapporten 2013. Läs hela rapporten här.