Överlevnaden ökar för flera cancersjukdomar

På ett generellt plan har överlevnaden i cancer ökat. Särskilt inom vissa områden har det skett mycket stora framsteg tack vare att forskningen har gått framåt. Cancersjukdomar som för några decennier sedan oftast innebar död inom några år har i dag en god prognos.

I början av 1980-talet levde 35 procent av männen och 46 procent av kvinnorna tio år efter att de hade fått en cancerdiagnos. För patienter insjuknade 2014-2016 beräknas det istället vara så många som 69 procent av både män och kvinnor som lever tio år efter en cancerdiagnos.

Få tumörceller kan förstöra

Begrepp som "frisk" eller "botad" kan vara svåra att definiera i samband med cancersjukdom. Efter avslutad behandling och symtomfrihet kvarstår risken för återfall ofta i många år. Det kan räcka med att en liten mängd tumörceller klarar sig undan kirurgi, strålning, cytostatika eller annan behandling för att sjukdomen ska återkomma.

Det innebär att det tar många år innan cancerpatienter, betraktat som grupp, har samma chans till överlevnad som befolkningen i övrigt. Hur lång tid som krävs skiljer sig åt för olika cancersjukdomar, men en typisk siffra är 8-10 år.

Av denna anledning undviks ofta ord som har med bot att göra i cancerstatistik. I stället använder man begreppen relativ 5- och 10-årsöverlevnad. De beskriver hur stor andel av cancerpatienterna som fortfarande är i livet fem respektive tio år efter diagnostillfället, jämfört med en grupp människor i befolkningen som är jämförbar avseende kön och ålder.

Fler överlever bröstcancer

Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer. År 1980 var den genomsnittliga 10-årsöverlevnaden för sjukdomen 37 procent. I den senaste beräkningen, i Cancer i siffror 2018, var den mer än dubbelt så hög: 88 procent.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor i Sverige. 1980 var den relativa 10-årsöverlevnaden för kvinnor med bröstcancer 58 procent. År 2016 var den 86 procent.

Förbättring för många sjukdomar

Andra cancersjukdomar där den relativa 10-årsöverlevnaden är betydligt bättre i dag än för 30 år sedan är till exempel njurcancer och flera former av blodcancer. Framstegen beror bland annat på bättre diagnosmetoder och behandlingar, så som nya målinriktade läkemedel.

Cancerformer där den relativa överlevnaden efter fem och tio år ligger på ungefär samma nivå idag som i början av 1980-talet är till exempel cancer i magsäcken och cancer i bukspottkörteln. Det är sjukdomar som ofta ger symtom först när de är spridda och då är svåra att operera.

Läs mer i Cancer i siffror 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.