Dödlighet i olika cancersjukdomar

Under 2018 dog drygt 92 000 personer i Sverige. De flesta, cirka 33 procent, avled av en hjärt- eller kärlsjukdom, men för cirka 25 procent var det en cancersjukdom som var anledningen till dödsfallet. 

Tittar man på antalet döda i femårsklasser ser man att det är först efter 80 år som död i cirkulationsorganen, det vill säga hjärt- och kärlsjukdom, blir vanligare än död i cancer. 

Cirka 16 procent, 3 555 personer, hade inte fyllt 65 år medan 26 procent av kvinnorna och 24 procent av männen var 85 år eller äldre då de dog i en cancersjukdom. 

Lungcancer skördar flest liv 

Sett över tid har den totala dödligheten i cancer minskat. Men minskningen är inte jämt fördelad. Dödligheten i cancer är fortfarande högst för personer med grundskola som högsta utbildning. 

Lungcancer är den cancerform flest personer avlider av. Dödligheten har sedan 1980-talet stadigt minskat hos män. Hos kvinnor har dödligheten tvärtom ökat för att i mitten av 2000-talet plana ut. 2018 avled fler kvinnor än män i lungcancer, 1 842 respektive 1 755.  Lungcancer är sedan 2005 den cancersjukdom flest kvinnor avlider av.

Dödligheten minskar 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och 2018 fick 10 943 män diagnosen. Dödligheten  i prostatacancer har minskat sedan början av 2000-talet men är fortfarande den cancersjukdom som flest män avlider av, 2 313 män år 2018. 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom och 2018 fick 7 858 kvinnor en bröstcancerdiagnos. Dödligheten i bröstcancer har minskat något över tid men år 2018 avled 1 407 kvinnor i sjukdomen.

Tidig upptäck kan rädda liv 

Socialstyrelsen beräknar att en stor del av dödsfallen i åldern 1-79 år är ”åtgärdbara” och därmed skulle kunna undvikas med medicinska insatser eller hälsopolitiska åtgärder. Exempel på medicinska insatser är sådana som leder till tidigare upptäckt och effektiv behandling.

Till hälsopolitiska insatser hör information till allmänheten och lagar gällande till exempel försäljning av tobak och alkohol. Till åtgärdbara sjukdomar räknas bland andra lungcancer, livmoderhalscancer, Hodgkins sjukdom, och cancer i matstrupen

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.