Statistik

Statistiken för 2016 visar på 1 000 färre fall av all cancer jämfört med året innan. Den långsiktigt ökande trenden håller dock i sig. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. Hudcancer fortsätter att öka med oförminskad fart. Män drabbas i högre utsträckning än kvinnor. Flest män dör av prostatacancer, medan lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv bland kvinnor.

Över 60 000 drabbades av cancer 2016

2016 insjuknade 60 325 personer i Sverige i cancer. Det är något färre jämfört med året innan men sett över tid håller ökningstrenden i sig. Om drygt 20 år beräknas 100 000 nya fall per år att diagnostiseras. De vanligaste formerna av cancer är prostata- och bröstcancer. 

Minst var tredje person kommer få cancer

Totalt antal fall av vanligaste cancerformerna

Här är de vanligaste cancerformerna

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för cirka 65 procent av alla cancerfall, 42 612 fall. Därutöver finns det ett flertal diagnosgrupper som drabbar ett stort antal personer varje år. Exempelvis drabbar cancer i blod- och lymfsystem sammantaget nästan 4 500 personer årligen. 

Vilka är de vanligaste cancerformerna? 

Vanligaste cancerformerna för män

Lista över vanligaste cancerformerna för kvinnor

Vanligaste cancerformerna för kvinnor

Lista över vanligaste cancerformerna för kvinnor

Dödligheten i olika typer av cancersjukdomar

2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. De flesta, knappt 35 procent, avled av en hjärt- eller kärlsjukdom. För 23 procent av kvinnorna och 26 procent av männen var det en cancersjukdom som orsakade dödsfallet. Totalt avled 22 518 personer av cancer år 2016.

Cancer vanligaste dödsorsaken innan 80 år

Läs hela Cancerfondsrapporten