Manlig bröstcancer

Bröstcancer hos män är en ovanlig cancersjukdom. Det finns ofta en ärftlig bakgrund till manlig bröstcancer så en ärftlighetsutredning ska alltid göras.

Fakta

 • Ungefär 60 män per år drabbas av bröstcancer
 • Bröstcancer hos män utreds på samma sätt som hos kvinnor
 • Män som drabbas av bröstcancer är i genomsnitt äldre än vad kvinnorna är.

Symtom på bröstcancer hos män

Symtomen på manlig bröstcancer skiljer sig inte från kvinnlig bröstcancer. Det kan börja som

 • knöl i bröstet
 • knöl i armhålan
 • förstorat och hårt bröst
 • rodnad i huden och "apelsinhud" på bröstet
 • indragningar i huden på bröstet eller bröstvårtan
 • blod eller vätska från bröstvårtan.

Hur upptäcks bröstcancer hos män?

Bröstcancer hos män utreds på samma sätt som hos kvinnor, med

 • mammografi
 • ultraljud
 • vävnadsprov

Efter analys av vävnadsprovet går det att se vilken typ av bröstcancer det handlar om.

Majoriteten av männen som insjuknar har bröstcancer av typen luminal A eller B. Runt 10 procent har HER2-positiv bröstcancer medan den trippelnegativa undergruppen är ovanlig hos män.

Hur behandlar man bröstcancer hos män?

Behandlingen följer i stort de rekommendationer som finns för kvinnlig bröstcancer vilket främst betyder

 • operation
 • cytostatika
 • strålbehandling
 • hormonell behandling (om tumören är hormonkänslig)
 • anti-HER2-behandling (om tumören är HER2-positiv)

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Operation

Syftet med operationen är att avlägsna tumören och undersöka om det finns tecken till spridning till armhålans lymfkörtlar.

Till skillnad från hos kvinnor görs sällan en så kallad tårtbitsoperation utan hela bröstkörteln brukar opereras bort. Det är framför allt av praktiska skäl.

Hormonell behandling

Till män väljer man att i första hand att ge tamoxifen som hormonell behandling i fem år. De män som har hög risk för återfall äter tamoxifen i tio år.

Aromatashämmare fungerar inte optimalt för män om man inte kombinerar dem med en GnRH-analog, en behandling som leder till kemisk kastrering.

Övriga behandlingar

De övriga behandlingarna ges enligt samma rekommendationer som vid bröstcancer hos kvinnor.

Skelettstärkande läkemedel ges inte rutinmässigt till män med högrisk bröstcancer utan ges endast förebyggande vid risk för benskörhet.

Hur vanligt är bröstcancer hos män?

Det är ovanligt att män drabbas av bröstcancer. Endast en procent av de drygt 7500 bröstcancerdrabbade i Sverige är män.

Det betyder att det är omkring 60 män per år som drabbas.

Hur ser prognosen ut för män?

Män som drabbas av bröstcancer är i genomsnitt äldre än vad kvinnorna är vid diagnos.

Man har konstaterat att män har något sämre prognos än kvinnor. Det skulle kunna bero på att de är äldre och ofta också har andra sjukdomar när de får sin cancerdiagnos.

Skillnaderna kan också bero på biologiska olikheter i tumörerna, sjukdomens karaktär vid diagnos eller behandlingsstrategier.

Det finns ont om studier kring utredning och behandling av bröstcancer hos män.

De flesta män som genomgår behandling med operation och onkologisk tilläggsbehandling blir friska.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.