Manlig bröstcancer

Bröstcancer hos män är en ovanlig cancersjukdom. Det finns ofta en ärftlig bakgrund till manlig bröstcancer så en ärftlighetsutredning ska alltid göras.

Granskad av: Niklas Loman, överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus

Fakta

 • Ungefär 60 män per år drabbas av bröstcancer
 • Bröstcancer hos män utreds på samma sätt som hos kvinnor
 • Män som drabbas av bröstcancer är i genomsnitt äldre än vad kvinnorna är.

Symtom på bröstcancer hos män

Vanligaste symtomet på bröstcancer hos män är en knöl i bröstet. Indragningar i huden på bröstet eller vid bröstvårtan liksom blod eller vätska från bröstvårtan kan också vara symtom på manlig bröstcancer.

Symtom på bröstcancer hos män är

 • en knöl i bröstet
 • en knöl i armhålan
 • förstorat och hårt bröst
 • rodnad i huden och "apelsinhud" på bröstet
 • indragningar i huden på bröstet eller bröstvårtan
 • blod eller vätska från bröstvårtan.

Symtomen på manlig bröstcancer skiljer sig inte från kvinnlig bröstcancer. 

Hur upptäcks bröstcancer hos män?

Bröstcancer hos män utreds på samma sätt som hos kvinnor, med

 • mammografi
 • ultraljud
 • vävnadsprov

Efter analys av vävnadsprovet går det att se vilken typ av bröstcancer det handlar om.

Majoriteten av männen som insjuknar har bröstcancer av typen luminal A eller B. Runt 10 procent har HER2-positiv bröstcancer medan den trippelnegativa undergruppen är ovanlig hos män.

Hur behandlar man bröstcancer hos män?

Behandlingen följer i stort de rekommendationer som finns för kvinnlig bröstcancer vilket främst betyder

 • operation
 • cytostatika
 • strålbehandling
 • hormonell behandling (om tumören är hormonkänslig)
 • anti-HER2-behandling (om tumören är HER2-positiv)

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Operation

Syftet med operationen är att avlägsna tumören och undersöka om det finns tecken till spridning till armhålans lymfkörtlar.

Till skillnad från hos kvinnor görs sällan en så kallad tårtbitsoperation utan hela bröstkörteln brukar opereras bort. Det är framför allt av praktiska skäl.

Hormonell behandling

Till män väljer man att i första hand att ge tamoxifen som hormonell behandling i fem år. De män som har hög risk för återfall äter tamoxifen i tio år.

Aromatashämmare fungerar inte optimalt för män om man inte kombinerar dem med en GnRH-analog, en behandling som leder till kemisk kastrering.

Övriga behandlingar

De övriga behandlingarna ges enligt samma rekommendationer som vid bröstcancer hos kvinnor.

Skelettstärkande läkemedel ges inte rutinmässigt till män med högrisk bröstcancer utan ges endast förebyggande vid risk för benskörhet.

Hur vanligt är bröstcancer hos män?

Det är ovanligt att män drabbas av bröstcancer. Endast en procent av de drygt 7500 bröstcancerdrabbade i Sverige är män.

Det betyder att det är omkring 60 män per år som drabbas.

Illustration manlig bröstcancer
Det finns ofta en ärftlig bakgrund till manlig bröstcancer så en ärftlighetsutredning ska alltid göras.

Hur ser prognosen ut för män?

Män som drabbas av bröstcancer är i genomsnitt äldre än vad kvinnorna är vid diagnos.

Man har konstaterat att män har något sämre prognos än kvinnor. Det skulle kunna bero på att de är äldre och ofta också har andra sjukdomar när de får sin cancerdiagnos.

Skillnaderna kan också bero på biologiska olikheter i tumörerna, sjukdomens karaktär vid diagnos eller behandlingsstrategier.

Det finns ont om studier kring utredning och behandling av bröstcancer hos män.

De flesta män som genomgår behandling med operation och onkologisk tilläggsbehandling blir friska.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Kontaktsjuksköterska

Efter ett cancerbesked har du rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är med och samordnar vården, hjälper dig att veta vad som händer och fungerar som en central kontaktperson för dig som är sjuk och för närstående.

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Källor:

Kunskapsbanken, RCC

Kunskapsbanken är ett kunskapsstöd för cancervården med alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancerfondens expertråd

Cancerfondens expertråd består av docenter, professorer, överläkare, diagnosansvariga och specialister inom onkologi, hematologi, kirurgi, gynekologi, urologi och  dermatoskopi som faktagranskar våra texter.

Cancerfondens expertråd

Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. 

Internetmedicin.se

Stötta livsviktig cancerforskning


Ge en gåva nu

Ge företagsgåva


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.