Statistik bröstcancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den senaste statistiken för bröstcancer.

Statistiken nedan gäller kvinnlig bröstcancer om inget annat anges. För män bli statistiken inte tydbar eftersom få män insjuknar i bröstcancer årligen.

 

8 543 personer fick bröstcancer 2022

Antal personer i Sverige som fick ett bröstcancerbesked under 2022.

Bröstcancer jämfört med övriga cancerformer

Andel insjuknade kvinnor 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Bröstcancer står för 26 % av all kvinnlig cancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör cirka 26 procent av all kvinnlig cancer.

Illustration bröstet

De senaste 20 åren insjuknande i bröstcancer ökat med 2 procent per år.

Risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder är 10 procent, det vill säga cirka en av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer.

Läs om symtom på bröstcancer

Insjuknande i län – kvinnor

Antal bröstcancerfall hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000. Det här avser antal tumörer, inte kvinnor. En kvinna kan ha flera tumörer vid samma diagnostillfälle.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal bröstcancerfall hos kvinnor 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Bröstcancer hos kvinnor 1980-2022. Antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp män och kvinnor

Prevalens

  • 122 166 kvinnor har eller har haft bröstcancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 36 783 kvinnor har eller har haft bröstcancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och bröstcancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren och idag överlever nära nio av tio kvinnor som drabbas av bröstcancer.

Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Relativ överlevnad över tid

Bröstcancer kvinnor relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Dödlighet bröstcancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 1 379 personer dog till följd av bröstcancer (1374 kvinnor och 5 män).

Ungefär sju procent av de kvinnor som drabbats av bröstcancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 93 procent överlever sin cancer i minst fem år.

Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet i bröstcancer hos kvinnor 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Konsumtion av alkohol, övervikt, fysisk inaktivitet och hormonell substitutionsterapi ökar risken att drabbas av bröstcancer, medan amning visat sig minska risken.

Ungefär vart femte bröstcancerfall skulle kunna förebyggas. Det motsvarar 2 300 fall varje år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer om bland annat symtom på bröstcancer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.