Orsaker till cancer

Att cancer är en genetisk sjukdom är inte detsamma som att all cancer är ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som vi ”förvärvar” under livet som orsakar cancer. Om vi röker, vad vi äter och hur vi solar har stor betydelse för risken att utveckla cancer.

Vanligen förvärvar vi dessa genförändringar i flera steg över lång tid, förmodligen flera decennier. Det förklarar att de flesta cancerformer vanligen uppträder i hög ålder och talar för att det finns möjligheter att stoppa cancerutvecklingen genom olika cancerförebyggande åtgärder under livet.

Det finns skäl att tro att även om man lever ett normalt och ”skötsamt” liv så medför det påverkan på våra cellers arvsanlag så att cancer kan utvecklas. Det har konstaterats att många människor från övre medelåldern och uppåt har förstadier till aggressiv cancer, så kallad cancer in situ. Det stora flertalet av dessa personer kommer av någon anledning aldrig att utveckla sjukdomen cancer. Det verkar alltså finnas någon eller några faktorer hos oss som vanligen stoppar cancerutvecklingen i tid. Dessa faktorer är förstås intressanta att kartlägga i syfte att förebygga fullt utvecklad cancer.

Ärftliga faktorer

I 5–10 procent av cancerfallen spelar ärftlighet en stor och uppenbar roll. Vid vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och tjocktarmscancer, har man en förhöjd risk om flera nära släktingar har haft denna typ av cancer. För de flesta cancerformer har man dock inte hittat några tydliga ärftliga samband. Det är i regel inte så att risken att få cancer ökar då nära släktingar haft olika typer av cancer. Risken för ärftligt betingad cancer utreds på särskilda mottagningar, så kallade genetiska mottagningar som finns vid universitetssjukhusen.

Livsstilsfaktorer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer. Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, motionera regelbundet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar du din risk för ett flertal cancersjukdomar.  

Tobak

Rökning ger en ökad risk för en rad cancersjukdomar. Framför allt ökar risken för lungcancer, men även för till exempel cancer i matstrupen, urinvägarna och i bukspottkörteln.
Läs mer om rökning och cancer 

Alkohol

Sambandet mellan alkohol och cancer blir mer och mer känt. Främst ses en ökad risk för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever.
Läs mer om alkohol och cancer

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet, motsvarande minst 30 minuters rask promenad om dagen, bidrar till att undvika övervikt och minskar risken för bland annat bröstcancer.
Läs mer om fysisk aktivitet och cancer

Matvanor

Ohälsosamma matvanor, som leder till övervikt, är en riskfaktor för ett flertal cancersjukdomar, bland annat njurcancer, matstrupscancer, livmoderkroppscancer och bröstcancer för kvinnor i och efter klimakteriet.
Läs mer om mat och cancer

Sol

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar mest. Forskning har visat att solens UV-strålning är en direkt orsak till hudcancer.
Läs mer om sol och cancer

Radioaktivitet

Joniserande strålning från radioaktiva ämnen eller röntgenstrålar kan i höga doser framkalla cancer, främst leukemi, men även andra cancerformer, som exempelvis cancer i mag-tarmkanalen, lungor, bröst och sköldkörtel. Radongas från mark och byggmaterial kan spridas i hus och avge radioaktivitet. Höga nivåer av detta radon ökar risken för lungcancer, i alla fall i kombination med rökning.

Virus

Vid några cancerformer kan speciella virus bidra till cancerutvecklingen, till exempel vid livmoderhalscancer, cancer bakom näsan och levercancer.
Läs mer om infektioner

Föroreningar i miljön

De olika föroreningar som släpps ut i miljön har i allmänhet troligen inte särskilt stor betydelse för uppkomsten av cancer. Sambanden är dock svåra att överskåda och beräkna. Partiklar från förbränningsmotorer och vägslitage kan troligen öka risken, men hur mycket är svårt att ange då så många andra faktorer spelar in.

Större betydelse kan kemikalier och andra cancerframkallande ämnen, som till exempel asbest, på arbetsplatser ha. Har man samtidigt en annan riskfaktor, till exempel rökning, kan risken för att drabbas av cancer öka påtagligt.

Granskad 21 april 2016
Granskare
Jan Zedenius
Docent, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och bitr. vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden
Sidansvarig
Helena Torsler Andersson
Kommunikatör och leg. sjuksköterska/ Cancerfondens informations- och stödlinje