Alkohol

Minska risken för cancer genom att undvika alkohol

Minska risken för cancer genom att undvika alkohol

Lite rödvin var dag är bara nyttigt. Eller? Varje år orsakar alkohol 2000 cancerfall i Sverige. Men många känner inte till sambandet.

Fakta

  • Även måttlig konsumtion ökar risken för cancer
  • Skyddet mot andra cancerframkallande ämnen blir sämre av alkohol

Det ämne som bildas när alkohol bryts ned i kroppen heter acetaldehyd och är direkt giftigt och cancerframkallande. Alkohol innehåller dessutom stora mängder kalorier. Det innebär att en hög konsumtion lätt leder till övervikt, vilket i sin tur ökar risken för fetmarelaterad cancer.

Se statistik för alkohol & cancer

Även måttlig konsumtion ökar risken för cancersjukdom

Det behövs inget missbruk, eller ens riskbruk, för att cancerrisken ska öka. Den stora riskökningen för flera cancerformer uppkommer visserligen vid en relativt hög konsumtion. Men åtminstone när det gäller bröstcancer ökar den redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag.

Det finns alltså ingen ”säker” alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk.

Kopplingen mellan alkohol och cancer är som starkast när det gäller cancer i bröst, huvud-hals, lever och gallväg, matstrupe och tjock- och ändtarm.

Vad är riskbruk?

Enligt Folkhälsomyndigheten har 16 % av befolkningen i åldrarna 16-84 år en riskabel alkoholkonsumtion, ett riskbruk.

Riskbruk innebär 10 standardglas eller mer per vecka. Eller 4 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare.

Riskbruk av alkohol är ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Så påverkar alkohol kroppen

Acetaldehyd

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd, som verkar cancerframkallande på flera sätt. Ämnet skadar arvsanlagen genom att orsaka mutationer och hämma reparationen av skador i arvsmassan.

I munhåla och tarm bryts alkohol ned till acetaldehyd av bakterier och halterna blir höga. Acetaldehyd är skadligt för slemhinnan och leder till celldöd. Detta orsakar tillväxt av nya slemhinneceller, vilket ökar risken för förstadier till cancer.

Andra ämnen

Alkohol bryts ned av enzymet CYP2E1. Då bildas fria syreradikaler som också skada arvsanlagen. CYP2E1 bryter även ned andra substanser, till exempel i cigarettrök, till cancerframkallande ämnen. Den som dricker ofta har mer av enzymet och högt alkoholintag förstärker därmed rökningens skadliga effekt.

Immunsystemet

Alkohol försvagar immunförsvarets så kallade ”mördarceller”, NK-celler. De är viktiga för att känna igen och döda tumöromvandlade celler.

Man håller ett glas öl i handen
Alkoholens energitäthet, det vill säga mängden kalorier (7 kcal/gram), gör att den som konsumerar alkohol i stora mängder riskerar övervikt och obesitas.

Övervikt

Alkoholhaltiga drycker innehåller mycket kalorier och ökar risken för övervikt och fetma, som i sin tur ökar risken för cancer.

Hormoner

I bröst verkar alkohol på flera sätt. Bland annat påverkar alkohol hormonsystemet, och gör bröstkörtlarna känsligare för östrogen. Andelen körtelvävnad ökar, vilket ökar risken för cancer. 

Lösningsmedel

Etanol, den form av alkohol som finns i drycker, är ett lösningsmedel som påverkar cellmembran. Det gör det lättare för andra cancerframkallande ämnen att tränga in i cellerna. Det är ännu en förklaring till att den skadliga effekten av tobak förstärks av alkohol. 

Levern

Hög alkoholkonsumtion kan orsaka fettlever, leverinflammation och skrumplever, vilket ökar risken för levercancer

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Det finns ingen säker konsumtion

Ju högre intag, desto högre är risken för cancer. För att minska risken att drabbas av cancer är det bäst att inte dricka alkohol alls.

En viktig aspekt när man talar om alkoholbruk är skillnaderna mellan män och kvinnor. Kvinnor riskerar mer med ett högt alkoholintag än män, vilket kan förklaras av fysiologiska och hormonella skillnader mellan könen.

Kvinnor väger i genomsnitt mindre än män och har mindre muskelmassa men mer fett. Kvinnor har också andra hormonsystem än män vilket bland annat påverkar nedbrytningen av alkohol.

Vill du ha hjälp att ändra dina alkoholvanor?

Kontakta alkohollinjen på 020-84 44 48, surfa in på alkohollinjen.se eller besök din vårdcentral.

Vill du testa dina alkoholvanor? Besök alkoholprofilen.se

Kvinna håller i ett glas med vin

Vad säger forskningen om alkohol och cancer?

Alkohol orsakar cancer, framförallt i de organ den passerar på sin väg genom kroppen men också bröstcancer. Här förklarar vi varför.

Så säger forskningen om alkohol och cancer

Ett glas vin på ett bord

Frågor & svar om cancer och alkohol

Det finns mycket mytbildning kring alkohol, som att ett glas rödvin om dagen är nyttigt. Här reder vi ut några vanliga frågor i ämnet.

Frågor & svar om alkohol och cancer

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att lyfta kopplingen mellan alkohol och cancer?

Efter rökning samt fetma och övervikt är alkohol en av den främsta påverkbara orsaken till cancer. Kunskapen om detta är dock relativt låg i befolkningen.

Att bryta mönster och förändra levnadsvanor kan inte helt lämnas åt enskilda individer. Samhället har ett ansvar att ge alla människor rätt förutsättningar att kunna leva hälsosamt.

För att vända trenden och se till att färre drabbas av cancer, och andra folkhälsosjukdomar, krävs att hela samhället agerar nu. Inte minst krävs fler politiska initiativ.

Vilka alkoholpolitiska frågor anser Cancerfonden är viktiga att påverka?

Cancerfonden föreslår att

  • informationsinsatser för att öka kunskapen hos allmänheten om sambandet mellan alkohol och cancer genomförs
  • Sverige upprätthåller en restriktiv alkoholpolitik med försäljningsmonopol
  • varningstexter på alkoholförpackningar införs
  • lagstiftningen gällande marknadsföringen av alkohol utökas
  • en betydande höjning av alkoholskatten genomförs

Läs mer i vårt intressepoliska program


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.