Infektioner

Minska risken för cancer genom att förebygga infektioner

Minska risken för cancer genom att förebygga infektioner

Cancer kan orsakas av virus och bakterier. De vanligast förekommande i Sverige är Humant papillomvirus 16 och 18 samt bakterien Helicobacter pylori.

Fakta

  • Vaccination mot HPV 16 och 18 minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent.
  • Hepatit B och C sprids framför allt via blod. Det finns vaccin mot hepatit B.
  • Humant immunbristvirus, HIV, kan leda till utveckling av cancer.

HPV – Humant papillomvirus 

Det finns många olika stammar av Humant papillomvirus, HPV. Minst tolv är klart cancerframkallande och de orsakar cirka 90 procent av all livmoderhalscancer.

Virusen överförs sexuellt och ger en infektion som i de allra flesta fall inte ger symtom och som läker ut spontant. Men hos en del kvinnor kvarstår infektionen och kan så småningom ge cellförändringar på livmoderhalsen, vilka i sin tur kan utvecklas till cancer.

Om konisering

Kondom skyddar

Risken för att smittas med HPV ökar med antalet partners. Kondom skyddar med största sannolikhet mot infektionen och därmed för risken att insjukna i livmoderhalscancer.

Även cancer i slida, munhåla, ändtarmsöppning och på penis har i vissa fall ett samband med HPV-infektion.

Vaccination minskar risken med 70%

Vaccination mot HPV 16 och 18 minskar risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent och utförs i dag inom skolhälsovården.

Även vuxna kvinnor kan ha nytta av vaccination, som dock är mest effektivt innan sexuell debut.

Vanliga frågor om HPV och HPV-vaccin

Kvinnor födda 1994-1999 kan nu få vaccin

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Magsårsbakterie

Infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori ökar risken för cancer i magsäcken. Bakterien orsakar en kronisk inflammation i slemhinnan och en del av dem som är smittade utvecklar så småningom cancer i magsäcken.

I dag kan infektionen behandlas framgångsrikt med antibiotika. Det, tillgången på kylskåp, samt en förbättrad kosthållning med mer färska grönsaker och färsk frukt året om har gjort att insjuknandet i magsäckscancer i Sverige har halverats sedan 1960-talet.

Helicobacter pylori verkar inte öka risken för cancer i området där matstrupen övergår till magsäcken. Inte heller förefaller det finnas någon överrisk för cancer vid infektion som orsakat sår på tolvfingertarmen.

Hepatitvirus B och C

Hepatit B och C ger inflammation i levern. Vissa personer utvecklar kroniska inflammationer, vilket är en riskfaktor för att senare utveckla levercancer. Hepatit B och C sprids framför allt via blod och både transfusionsblod och blodgivare undersöks i dag noga för att upptäcka eventuell smitta.

Vaccin mot hepatit B

Det finns vaccin mot hepatit B och Socialstyrelsens rekommendation är att sådant vaccin ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Mot hepatit C finns det ännu inte något vaccin.

Epstein-Barr-virus

Epstein-Barr-virus, EBV, är ett mycket vanligt virus som nästan alla människor bär på i vilande, latent form. I sällsynta fall kan den bidra till uppkomsten av cancer.

Av någon anledning aktiveras viruset och omvandlar friska celler till cancerceller. EBV är en viktig orsak till cancer i näsa och svalg - en i vårt land sällsynt tumörsjukdom.

Burkitts lymfom

EBV är även en riskfaktor för tumörsjukdomen Burkitts lymfom och bidrar till uppkomsten av andra lymfomsjukdomar om immunförsvaret är försvagat, som till exempel vid AIDS eller som en effekt av medicinsk behandling efter organtransplantationer.

HIV

Humant immunbristvirus, HIV, kan leda till utveckling av cancer, exempelvis Kaposis sarkom och lymfom. Dagens bromsmediciner mot HIV-infektion har minskat förekomsten av cancerutveckling hos smittade personer.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.