Cancer i kroppen

Lättläst

Lättläst

Sjukdomen cancer kan börja i celler i olika delar av kroppen. Olika sorters cancer kan ge väldigt olika symtom. Sjukdomen får olika namn beroende på var i kroppen den sitter.

Illustration bröstet

Cancer i bröstet

Cancer i bröstet är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Bröstcancer drabbar framför allt kvinnor i medelåldern och äldre kvinnor. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror framför allt på att fler fall upptäcks tidigt. 

Tecken på bröstcancer

Det vanligaste tecknet på bröstcancer är en knöl i bröstet.

Så upptäcker man bröstcancer

Många knölar i bröstet hittas med hjälp av mammografi. Det betyder att insidan av brösten fotograferas med en röntgenkamera.

Läkaren kan också undersöka brösten noggrant genom att känna på dem. Läkaren känner även på lymfkörtlarna i armhålan och på halsen. 

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort bröstcancer

Det vanligaste sättet att ta bort cancer i bröstet är att operera bort knölen. Andra vanliga behandlingar är strålbehandling, hormonell behandling och cytostatikabehandling (cellgifter).

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration av prostatan

Cancer i prostatan

Cancer i prostatan är Sveriges vanligaste cancerform. Prostatan är en körtel som sitter runt urinröret på män. Cancer i prostatan drabbar framför allt äldre män. Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern.

Tecken på cancer i prostatan

Vanliga tecken på cancer i prostatan är svag urinstråle, att man har svårt att "komma igång" när man kissar och att man känner sig kissnödig oftare än vanligt.

Så upptäcker man cancer i prostatan

Cancer i prostatan hittas oftast med ett blodprov. Det kallas för PSA-prov. PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort cancer i prostatan

Det vanligaste sättet att ta bort cancer i prostatan är att operera bort prostatakörteln. Man kan också ge strålbehandling. Då dödas cancercellerna i prostatan.

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration huden

Cancer i huden

Det finns olika former av hudcancer. Mest känd till namnet för många är malignt melanom. En annan form av hudcancer är skivepitelcancer. En tredje form av hudcancer är basalcellscancer som ibland också kallas basaliom.

Tecken på hudcancer

Vanliga tecken på cancer i huden är att ett födelsemärke växer eller ändrar utseende på något sätt. Till exempel kan färg eller form ändras. En ny fläck på huden som växer snabbt kan också vara hudcancer.

Så upptäcker man hudcancer

En misstänkt tumör på huden undersöks genom att en läkare tittar på den. Eller genom att läkaren känner på den. Ofta kan läkaren avgöra om det är en tumör genom att undersöka den själv.

Se bilder på hudcancer

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort hudcancer

Det vanligaste sättet att ta bort cancer i huden är att operera bort födelsemärket eller fläcken. Man kan också ge strålbehandling. Då dödar man cancercellerna i det misstänkta området.

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration av bålen med tunntarm, tjocktarm och ändtarm

Cancer i tjocktarmen och ändtarmen

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är också vanliga cancerformer i Sverige. 

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män och kvinnor, medan ändtarmscancer är lite vanligare hos män.

Tecken på cancer i tjocktarmen och ändtarmen

Vanliga tecken på cancer i tjocktarmen och ändtarmen är att det är blod i bajset, att man är lös i magen, har långvarig diarré, förstoppning eller måste gå på toaletten ofta. Men alla de här tecknen kan ha andra orsaker än cancer.

Så upptäcker man cancer i tjocktarmen och ändtarmen

För att ta reda på om man har tjocktarmscancer eller ändtarmscancer brukar läkaren börja med att känna på magen för att upptäcka ojämnheter eller onormala förhårdnader och knölar. Läkaren brukar också ta ett avföringsprov för att se om det finns blod i bajset. För att upptäcka tumörer i tjocktarmen kan man också använda datortomografi.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort cancer i tjocktarmen och ändtarmen

Det enda säkra sättet att bota tjocktarmscancer och ändtarmscancer är att operera bort cancern. Vid ändtarmscancer kombineras operationen ofta med strålbehandling eller med cytostatika.

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration lungor

Cancer i lungorna

Den vanligaste orsaken till att man får lungcancer är rökning. Lungcancer var tidigare vanligast bland män. Men sedan några år tillbaka är det fler kvinnor än män som får lungcancer. De flesta patienterna är 60 år eller äldre.

Tecken på lungcancer

Det vanligaste tecknet på lungcancer är hosta. Andra tecken kan vara att det kommer blod när man hostar, att man blir lätt andfådd eller att det gör ont i bröstkorgen. Men allt det här är tecken som också är vanliga vid andra lungsjukdomar.

Så upptäcker man lungcancer

När läkaren misstänker att en patient har lungcancer börjar man med att röntga lungorna. I de flesta fall hittas sjukdomen på röntgenbilden. Både cancerns läge och storlek brukar man kunna se.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort lungcancer

Operation är den metod som botar flest patienter med lungcancer. Även strålbehandling kan användas för att bota lungcancer. Ibland använder man strålbehandling tillsammans med cytostatika. 

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration urinblåsa kvinna, urinblåsecancer

Illustration urinblåsa man

Cancer i urinblåsan

Cancer i urinblåsan är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Drygt 80 procent av de som drabbas är 65 år eller äldre. 

Tecken på cancer i urinblåsan

Det första tecknet på cancer i urinblåsan är ofta att man ser att det kommer blod i urinen när man kissar.

Ett annat vanligt tecken på cancer i urinblåsan är att man måste kissa ofta och att det svider när man kissar. Men de här tecknen kan också bero på en ofarlig urinvägsinfektion.

Det är viktigt att du blir undersökt ordentligt så att läkaren kan avgöra om det är en urinvägsinfektion eller om det kan vara cancer.

Så upptäcker man cancer i urinblåsan

Får att ta reda på om det är cancer i urinblåsan tittar läkaren inne i kroppen med en röntgenkamera. Det kallas att man gör en CT-urografi av urinvägarna.

Man kan också föra in ett tunt rör i urinblåsan för att titta eller ta ett cellprov. Instrumentet som används kallas cystoskop.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort cancer i urinblåsan

Operation är den vanligaste behandlingen när man har cancer i urinblåsan. Man kan också spruta in mediciner direkt in i urinröret.

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration blodkroppar, leukemi

Cancer i blodet - leukemi

Leukemi är sjukdomar i blocket, det finns flera olika. Du kan bli olika sjuk av de olika sorterna. Det är olika behandling för de olika sorterna av leukemi.

Både barn och vuxna kan få akut leukemi. 

Kronisk leukemi blir oftast äldre människor sjuka i. 

Tecken på leukemi

Tecken på leukemi är onormal trötthet eller att du är mer sjuk än vanligt.

Det kan också vara att du blöder lättare och har ont i skelettet. Eller att du har feber och svettas på natten.

Så upptäcker man leukemi

För att läkaren ska kunna säga varför du är sjuk behöver du ge ett blodprov. Med blodprovet kan läkaren ibland upptäcka om du har cancer i blodet.

För att kunna säga vilken sorts cancer du har behöver läkaren ta ett prov i skelettet.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort leukemi

Olika leukemi behöver olika medicin eller behandlingar. Cellgifter, eller cytostatika som det heter, är det vanligaste medlet.

Cytostatika gör ofta att man blir väldigt trött och mår illa. Det finns piller du kan få mot det.

Ibland använder man både cytostatika och strålning för att stoppa cancern. Strålning kan också göra att du blir trött, tappar hår och att du får öm hud.

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration skelettet, skelettcancer

Cancer i skelettet

Skelettcancer kan vara flera saker. Det kan vara det som kallas primär skelettcancer - det är cancer i skelettet. Det kan också vara andra sorters cancer i kroppen som har spritt sig till skelettet genom metastaser.

Det vanligaste är att det är en annan cancer som har spritt sig till skelettet.

Tecken på skelettcancer

De vanligaste tecknen på cancer i skelettet är smärta, att man har ont. Man kan också känna sig svag i till exempel ett ben. 

Så upptäcker man skelettcancer

Ofta tittar man först på blodprov för att se om det är för mycket kalk i blodet. Om det är det brukar man röntga eller titta med magnetkamera för att upptäcka skelettcancer. 

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så behandlar man skelettcancer

Man kan få cytostatika, som också kallas cellgifter, strålbehandling eller behandling med radioaktiva isotoper. Man får också hjälp mot att det gör ont.

Läs om hur man tar bort cancer


Illustration sarkom i skelettet

Sarkom – cancer i fett, muskler och skelett

Sarkom kan komma i många olika delar av kroppen. Det är en ganska ovanlig cancer.

Den vanligaste formen av sarkom är i skelettet. Den drabbar oftast barn och unga. De flesta blir friska efter vård.

Tecken på sarkom

Vanliga tecken på sarkom kan vara att det gör ont i någonstans i kroppen när man rör på sig. Man kan också bli svullen någonstans på kroppen och den svullnaden gör ont.

Ofta ger sarkom inga tydliga symtom utan det kan mest känna något hårt på benet, armen eller magen.

En form av sarkom heter Ewings sarkom och av den cancern får man ont, feber, är trött och får brist på blod.

Så upptäcker man sarkom

För att upptäcka sarkom behöver man undersökas på sjukhus.

Undersökningar som heter datortomografi och magnetröntgen som tar bilder av kroppen används.

Under undersökningen ligger man på en säng som åker in i en maskin. Man har på sig en rock under undersökningen.

Om en knöl upptäcks används en nål för att ta ett prov från knölen. 

Så tar man bort sarkom

Det vanligaste sättet att ta bort sarkom är att operera bort knölen.

Om knölen växer på ett ställe som är svårt att operera används ofta strålbehandling eller cytostatika (cellgifter).

Prognos vid sarkom

Möjligheten att bli frisk beror på flera saker.

Olika sarkom växer olika snabbt. Om sarkomet har upptäcks tidigt, när det är litet, är chansen att bli botad större.

Att kunna använda cytostatika (cellgifter) för att behandla sarkom har gjort att fler blir friska.


Illustration bukspottkörteln, bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer

Bukspottkörteln sitter i magen nära levern, tarmarna och gallblåsan. Man får cancer genom att något i kroppens celler blir fel och att cellerna börjar dela sig för snabbt.

Tecken på bukspottkörtelcancer

Ofta upptäcks cancer i bukspottkörteln (pankreascancer) sent. Oftast känner man inga tecken på den här typen av cancer i början.

Det en del kan märka är man har ont i magen eller ryggen, inte är hungrig, går ner i vikt och får diabetes.

Så upptäcker man bukspottkörtelcancer

Symtomen vid cancer i bukspottkörteln är samma som vid många andra sorters cancer. Därför gör läkaren undersökningar med något som kallas gastroskopi, det är att filma inne i magen. Eller genom koloskopi, som är att filma inne i tarmarna.

Efter undersökningarna tar man bilder inne kroppen med en kamera. Då används antingen en magnetkamera eller en datortomografi.

Om bilderna visar att det finns en tumör tas det ett prov av tumören med en lång tunn nål.

Så tar man bort bukspottkörtelcancer

Läkaren kommer prata om många olika frågor med dig för att kunna hitta den bästa behandlingen för din cancer.

Cancer i bukspottkörteln behöver ibland många behandlingar som kan vara jobbiga.

När bukspottkörtelcancer ska opereras bort behöver man göra en stor operation. Ibland behöver man ta bort andra organ i magen också.

Det går bara att operera när cancern inte har spridit sig utanför bukspottkörteln.

Behandling som lindrar

Ibland har cancern vuxit eller spritt sig till andra platser i kroppen. Då kan man inte operera bort den.

Då får man behandling som lindrar det som gör ont istället. Man får hjälp mot smärtan och hjälp att lugna klåda och illamående.

Mat vid bukspottkörtelcancer

Vid cancer i bukspottkörteln kan det vara lättare för kroppen att äta mat som inte är fet. Men viktigast är att äta och dricka det man är sugen på. 

Prognos vid bukspottkörtelcancer

Det enda som kan bota den här typen av cancer är operation. Tyvärr hittar man den ofta för sent för att kunna operera.


Illustration huvud och hals, huvud-hals-cancer

Huvud- och halscancer

Cancer i näsan, bihålorna, munnen, tungan, svalget, struphuvudet och spottkörtlarna tillhör gruppen huvud-och halscancer. Den här typen av cancer är ovanlig.

Det är vanligare att män får huvud-halscancer än kvinnor.

Rökning, snusning och alkohol ökar risken för huvud-halscancer.

Tecken på huvud-halscancer

Vanliga tecken är att man får ett sår eller en irritation som inte vill försvinna.

Det kan också vara obehagligt att svälja och man kan vara hes länge

Ibland är man täppt i näsan länge.

Så upptäcker man huvud-halscancer

En läkare gör en undersökning för att hitta huvud-halscancer. Hen har en lampa och lyser in i näsan och munnen vid undersökningen.

Läkaren kan också behöva använda en kamera som sitter på en lång slang eller en röntgenkamera för att undersöka.

Oftast är man vaken vid undersökningen men ibland kan man behöva bli sövd.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort huvud-halscancer

Oftast användes strålbehandling och operation för att ta bort huvud-halscancer. Ibland används båda sorterna samtidigt.

Ibland får man cytostatika (cellgifter) också.

Fråga din läkare vilken behandling hen tycker är bäst för just dig om du har någon form av huvud-halscancer. 

Läs om hur man tar bort cancer

Orsaker till huvud-halscancer

HPV-virus, som det går att vaccinera sig mot, är ett sätt att få cancer. Rökning och alkohol gör också att risken för cancer ökar.


Illustration blodkroppar

Cancer i blodet – lymfom

Lymfom är en sorts blodcancer. Det är ett namn för många olika tumörsjukdomar som sitter i kroppens lymfsystem.

I Sverige får ungefär 2500 personer lymfom varje år. De flesta som blir sjuka är över 65 år.

Det finns en sorts lymfom som heter Hodgkins lymfom och den sjukdomen får ofta personer som är under 30 år.

Kroppens lymfsystemet är körtlar som finns i hela kroppen. Exempel som är lätta att känna själv är halsmandlarna och körtlarna i armhålan.

Ibland kan lymfom växa snabbt och vara en aggressiv sjukdom. Ibland växer lymfom saktare och är mer mild. 

Om man har ett lymfom som växer sakta behöver man inte alltid få behandling. Istället får man ta prover lite oftare för att se att sjukdomen fortsätter vara långsam.

Om man har ett lymfom som växer snabbt kan man behöva behandling snabbt för att man inte ska bli sjukare.

Tecken på lymfom

De första tecknen på lymfom brukar likna tecknen man får när man blir sjuk i andra sjukdomar. Man kan vara trött, inte vilja äta och få feber.

Andra tecken kan vara att en lymfkörtel, ofta på halsen, blir större. Man kan också gå ner i vikt och svettas mycket på natten.

Så upptäcker man lymfom

För att upptäcka lymfom används en lång nål som man sticker in i den körtel som är svullen. Med nålen tar man ett prov från körteln.

Läkare tittar sen på provet i mikroskåp för att kunna se om det är lymfom. 

Du får också lämna blodprov och du kanske får göra en slags röntgen eller ultraljud. Med röntgen och ultraljud kan läkare se förändringar inne i kroppen.

Läs mer om hur man upptäcker cancer

Så tar man bort lymfom

För lymfom som växer snabbt får man ofta flera olika sorts behandlingar.

Ibland används strålbehandling, ibland operation och ibland cytostatika (cellgift). Ibland får man alla behandlingarna.

Läs om hur man tar bort cancer

Det här är en sida på lättläst svenska

Här hittar du den fullständiga sidan om cancersjukdomar


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.