Så tar man bort cancer

Lättläst

Lättläst

Det finns fyra sätt att ta bort cancer i dag. I den här filmen förklarar vi de olika sätten.

Generellt behandlas cancer på fyra sätt i dag.

Fyra sätt att ta bort cancer

Ingen cancerbehandling passar alla patienter. Behandlingen anpassas efter varje person och vilken typ av cancer du har.

Vilken behandling du får bestäms bland annat av tumörens läge, i vilket stadium den är och hur mycket den spridit sig.

Ett team med specialister ser till att du får den behandling som ger bäst effekt för just dig. Oftast består teamet av en kirurg, en onkolog, en radiolog och en patolog.

I dag finns det fyra vanliga sätt att behandla cancer:

1. Operation

När man opererar tar man bort tumören för att få bort alla cancerceller. För att minska spridningsrisken tar man även bort en del frisk vävnad runt tumören.

Inne i en operationssal

2. Strålbehandling

Vid strålbehandling riktas starka röntgenstrålar direkt mot tumören för att förstöra cancercellerna. 

Man på brits i strålapparat

3. Läkemedel

Det finns olika slags läkemedel som används för att behandla cancer. Det vanligaste är cytostatika, cellhämmande läkemedel. Det är en bred behandling som når både själva tumören och eventuella cancerceller som lossnat och som finns i blod och lymfa.

Man kan också behandla cancern genom att ge läkemedel som påverkar olika hormoner i kroppen.  Till exempel östrogen vid bröstcancer och testosteron vid prostatacancer. Det kallas hormonell behandling.

Med målinriktade läkemedel angrips speciella egenskaper hos cancercellerna, och skonar de friska cellerna vid behandlingen. 

Sjuksköterska talar med patient

4. Immunterapi

Det fjärde sättet att behandla cancer är med immunterapi. Då försöker man att få kroppens eget immunförsvar att angripa cancercellerna, på samma sätt som det skyddar oss mot smittämnen.

De här fyra behandlingsmetoderna är de vanligaste i dagens cancervård. Det pågår hela tiden forskning för att ta fram fler och ännu mer effektiva läkemedel som inte skadar kroppen lika mycket.

Kvinna håller en karta tabletter i handen

 

Det här är en sida på lättläst svenska

Här hittar du den fullständiga sidan Så behandlas cancer idag

Forskning om att ta bort cancer

I den här filmen berättar läkaren och forskaren Sahar Salehi om forskning som handlar om att behandla cancer.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.