0

Aktiviteter i sociala medier

Lymfan


Lymfsystemet.
Illustration Andreas Olofsson

Lymfsystemet har flera viktiga uppgifter i kroppen:

  • att delta i kroppens försvar mot bakterier, virus och cancer
  • att samla upp vävnadsvätska
  • att fånga upp olika ämnen som trängt ut genom blodkärlen

Lymfsystemet består av lymfoid vävnad i mjälten, benmärgen, brässen (thymus), halsmandlarna (tonsillerna) och delar av slemhinnan i mag-tarmkanalen samt lymfocyter (vita blodkroppar), lymfknutor och lymfkärl. I lymfkärlen, som finns spridda i hela kroppen, fraktas lymfan, en genomskinlig vätska. Lymfa är latin och betyder ”klart vatten”. Blodets kretslopp hålls igång av hjärtat som fungerar som en pump. I lymfsystemet finns ingen sådan pump utan vätskan hålls i rörelse genom att lymfkärlen pressas samman av kroppens rörelser.

Lymfkärlen tömmer sig i lymfknutorna, som är samlade i klungor längs blodkärlen i kroppen. Den största ansamlingen av lymfknutor finns i ljumskarna, i bröstkorgen mellan lungorna, i buken, i armhålorna och på halsen. I lymfknutorna sker utrensning av ämnen som kan skada kroppen, till exempel mikroorganismer och förbrukade blodceller.

Blod- och lymfsystemet fungerar som en transportapparat för blodkropparna, som tack vare dessa system kan nå ut till kroppens alla hörn. De röda blodkropparna transporteras i blodet och tar upp syre i lungorna och avger detta till vävnaderna, medan de vita blodkropparna i blodet och lymfan går till attack om kroppen invaderas av främmande ämnen. Dessutom kan den sorts vita blodkroppar som kallas lymfocyter minnas tidigare infektioner och bilda skyddande antikroppar mot olika sjukdomsframkallande ämnen.