Mats Jerkeman

Professor och överläkare

Professor och överläkare

Mats Jerkeman har för närvarande en tjänst som professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Porträtt Mats Jerkeman

Mats Jerkeman är född i Gävle 1965. Han tog läkarexamen vid Lunds universitet 1990, blev legitimerad läkare 1993 och specialist i onkologi 1999. Han disputerade vid Lunds universitet 2000 på en avhandling om aggressiva lymfom. Han blev docent 2008 och professor 2019.

Mats Jerkeman har i sin forskning särskilt inriktat sig på att initiera och driva behandlingsstudier för patienter med lymfom, att använda registerdata som komplement till kliniska prövningar, samt att utveckla diagnostik och behandlingsmöjligheter för patienter i låg- och medelinkomstländer.

Han har varit verksam som onkolog vid Skånes Universitetssjukhus, och vid Rigshospitalet i Köpenhamn.

Han har för närvarande en tjänst som professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Mats Jerkeman är ordförande i den nationella vårdprogramsgruppen för lymfom och redaktör för de europeiska riktlinjerna för lymfom inom ESMO. Han är också ordförande för den Nordiska Lymfomgruppen.

Läs mer om Mats Jerkeman på LinkedIn

Läs mer om Mats Jerkeman på Lunds universitet

Mats Jerkeman granskar våra sidor om:

Lymfom

Hodgkins lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.