Datortomografi

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Datortomografi (DT), även kallad CT av engelskans computed tomography, är en viktig och mycket vanlig undersökningsmetod. 

Fakta

  • Används över stora delar av kroppen för att hitta tumörer.
  • Följer upp effekten av en behandling.
  • Tar mellan 10 och 15 minuter.

Hur går datortomografi till?

Undersökningen innebär att patienten får ligga på en brits som skjuts in i en cirkelformad röntgenapparat.

  • För att få exakta bilder måste personen ligga stilla på britsen.
  • Patienten får kuddar som stöd.
  • Undersökningen gör inte ont och tar oftast mellan 10 och 15 minuter att utföra.
Undersökning med datortomografi.
För att få bättre bilder med mer precision används ibland kontrastmedel som ges i blodet eller som patienten får dricka timmarna före undersökningen.

Vad syns på datortomografi?

Röntgenstrålarna bildas av cirkelformade rör som omger den undersökta kroppsdelen. Röntgenröret styrs av en dator som samlar in och bearbetar den information som röntgenstrålarna ger.

Strålarna sveper igenom kroppen ur olika vinklar. Datorn omvandlar informationen till anatomiska tvärsnittsbilder som läggs bredvid varandra vilket ger en tydlig bild av den undersökta kroppsdelen.

Kontrastmedel

För att få bättre bilder med mer precision används ibland kontrastmedel som ges i blodet eller som patienten får dricka timmarna före undersökningen.

Risker med datortomografi

Alla röntgenundersökningar innebär att kroppen tar emot strålning. Enstaka undersökningar innebär mycket liten risk ur strålningssynpunkt.

Men om det föreligger behov av upprepade undersökningar under lång tid kan det finnas skäl att överväga undersökningsmetoder som ger mindre eller ingen strålning.

Datortomografi på hjärnan

Datortomografi och magnetkamera har stor betydelse för att ställa diagnos på hjärntumörer.

Under undersökningen ligger du på en brits med huvudet inne i en cirkelformad öppning i apparaten. Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor.

Båda apparaterna är kopplade till datorer som framställer bilderna av hjärnan på en bildskärm.

Datortomografi på lungorna

När läkaren misstänker att en patient har lungcancer blir första åtgärden att röntga lungorna. I många fall kompletteras undersökningen med datortomografi.

Bilden sammanställs av en avancerad dator och kan visas på en bildskärm eller på en papperskopia.

Datortomografin är också viktig för att se om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna mellan lungorna eller till andra organ.

Datortomografi på tjocktarmen

Datortomografi kan också användas för att upptäcka tumörer i tjocktarmen, så kallad virtuell koloskopi.

Om tumören sitter i ändtarmen används magnetkameraundersökning för att ta reda på hur djupt den växer i tarmväggen. Man ser även om det finns spridning till lymfkörtlar i tumörens närhet.

När det står klart att diagnosen är cancer, utreds hur utbredd sjukdomen är. Vanligen används datortomografi för att undersöka om sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen, främst lever och lungor.

Ibland ger datortomografi inte ett säkert svar om tumören spridit sig. Då kan man behöva komplettera med så kallad PET-kamera eller magnetkameraundersökning av levern.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att klicka här


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.