Datortomografi

Datortomografi är en viktig och mycket vanlig undersökning av kroppens insida. Metoden används för att hitta tumörer och för att följa upp effekten av en behandling. Datortomografi kallas även DT, CT (från engelskans computed tomography) eller skiktröntgen.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

  • Datortomografi är en undersökning av kroppens inre.
  • Undersökningen tar mellan 10 och 15 minuter.
  • Oftast får du lämna sjukhuset så fort undersökningen är klar.

Vad är datortomografi?

Datortomografi är en undersökningsmetod som med hjälp av röntgenstrålar och avancerad datorteknik kan ta tredimensionella bilder av organ och vävnader på insidan av kroppen. Bilderna blir mycket detaljerade och hjälper läkaren att ställa diagnos och följa upp effekten av en behandling. Ofta används kontrastmedel för tydligare bilder.

Undersökning med datortomografi.
För att få bättre bilder med mer precision används ibland kontrastmedel som ges i blodet eller som du får dricka timmarna före undersökningen.

Inför datortomografi

Kontrastmedel

För en del undersökningar med datortomografi används kontrastmedel för att få bilder med mer precision.

De vanligaste sättet att få kontrastmedlet är direkt i blodet. Då sätts en venkateter i ett blodkärl på din hand eller i din arm.

Många upplever en värmekänsla i kroppen när kontrastmedlet sprutas in. Du kan också känna metallsmak i munnen och känna dig kissnödig.

Du kan även få kontrastmedel genom att dricka det några timmar innan undersökningen. Medlet är ofta smaklöst och går att smaksätta med saft.

Drick mycket vätska

Kontrastmedel vid datortomografi är ofta jodbaserade och utsöndras via njurarna.

För att dina njurar inte ska ta skada är det därför viktigt att dricka extra mycket vätska dygnet då du gör undersökningen.

Allergiska reaktioner

De vanligaste biverkningarna av kontrastmedel är allergiska reaktioner. 

Man överväger noggrant om undersökningen är nödvändig, speciellt om någon tidigare har haft allergiska reaktioner.

Vid lätta reaktioner kan man få antihistamin och kortison innan undersökningen för att dämpa reaktionen.

Vid svår allergi får undersökningen göras utan kontrastmedel.

Tömma tarmen

Inför en del undersökningar kan du behöva tömma tarmen på allt innehåll. Då får du vanligtvis dricka en saltbalanserad vätska som gör att magen kommer i gång.

Efter ett par timmar får du diarré av vätskan. Den här förberedelsen görs hemma.

För att minska störningar på bilderna kan du också få läkemedel som minskar tarmrörelserna. Läkemedlet kan ge dig muntorrhet och dimsyn under några timmar.

Det kommer att stå i din kallelse vilka eventuella förberedelser som du behöver göra.

Så går undersökningen till

Före undersökningen får du ofta klä av dig på den kroppsdel som ska röntgas eller byta om till sjukhuskläder. Även smycken som kan störa bilden måste tas av.

Undersökningen innebär att du får ligga på en brits. Den skjuts sedan in i den cirkelformade röntgenapparaten. Diametern på cirkeln kan variera men brukar vara 70-90 centimeter.

För att få exakta bilder måste du ligga stilla på britsen. Du får kuddar som stöd. Undersökningen gör inte ont och tar oftast mellan 10 och 15 minuter.

Eftersom apparaten är öppen i båda ändarna går det bra för de flesta att genomgå undersökningen. Om du är orolig går det att få lugnande läkemedel.

Röntgensköterskan sitter ute i ett kontrollrum, men kan hela tiden se dig genom ett fönster, Under hela undersökningen har du kontakt med sköterskan via mikrofon och högtalare.

Vid de flesta undersökningar behöver du hålla andan en kort stund medan bilden tas.

Röntgensköterskan berättar hur du ska göra och du kommer höra en röst i högtalaren som talar om hur du ska andas och när du ska hålla andan.

Efter undersökningen

Oftast får du lämna sjukhuset så fort undersökningen är klar. Om du har fått lugnande läkemedel ska du inte köra bil hem.

Du bör undvika att köra något fordon över huvud taget resten av det dygnet.

Hur länge dröjer svar på datortomografi?

Hur lång tid det tar innan du får ditt svar kan variera beroende på hur akut det är, hur snabbt röntgenläkarna kan bedöma dina bilder och när läkaren som har skickat din remiss har möjlighet att ge dig återkoppling. 

Svaret kommer att gå till den läkare som har skickat remissen för undersökningen. Ni kan komma överens om hur du vill ha ditt svar – i ett möte med läkaren, per telefon eller per post. 

Läs mer om vad en radiolog gör

Finns det risker med datortomografi?

Alla röntgenundersökningar innebär att kroppen tar emot strålning. Enstaka undersökningar innebär mycket liten risk ur strålningssynpunkt.

Det är viktigt att du berättar om du är gravid. Då kan man anpassa undersökningen så att fostret får så liten stråldos som möjligt.

Men om det föreligger behov av upprepade undersökningar under lång tid kan det finnas skäl att överväga undersökningsmetoder som ger mindre eller ingen strålning.

Hur fungerar datortomografi?

Röntgenapparaten som används vid datortomografi har cirkelformade rör som roterar runt den kroppsdel som ska undersökas. 

Strålarna från röntgenapparaten sveper igenom kroppsdelen ur olika vinklar. En dator omvandlar sedan informationen till anatomiska tvärsnittsbilder.

När bilderna läggs bredvid varandra får man en tydlig och detaljerad bild av den undersökta kroppsdelen.

Bild efter datortomografi
En dator omvandlar informationen från röntgenstrålarna till anatomiska tvärsnittsbilder.

Datortomografi på hjärnan

Datortomografi och magnetkamera har stor betydelse för att ställa diagnos på hjärntumörer.

Under undersökningen ligger du på en brits med huvudet inne i en cirkelformad öppning i apparaten.

Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor.

Båda apparaterna är kopplade till datorer som framställer bilderna av hjärnan på en bildskärm.

Datortomografi på lungorna

När läkaren misstänker att en patient har lungcancer blir första åtgärden att röntga lungorna. I många fall kompletteras undersökningen med datortomografi.

Bilden sammanställs av en avancerad dator och kan visas på en bildskärm eller på en papperskopia.

Datortomografin är också viktig för att se om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna mellan lungorna eller till andra organ.

Datortomografi på tjocktarmen

Datortomografi kan användas för att upptäcka tumörer i tjocktarmen, så kallad virtuell koloskopi.

Om tumören sitter i ändtarmen används magnetkameraundersökning för att ta reda på hur djupt den växer i tarmväggen.

Man ser även om det finns spridning till lymfkörtlar i tumörens närhet.

När det står klart att diagnosen är cancer, utreds hur utbredd sjukdomen är.

Vanligen används datortomografi för att undersöka om sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen, främst lever och lungor.

Ibland ger datortomografi inte ett säkert svar om tumören spridit sig.

Då kan man behöva komplettera med så kallad PET-kamera eller magnetkameraundersökning av levern.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.