Cancerfondens expertråd

Sedan 2001 har vi formaliserat ett samarbete med olika experter inom olika cancerspecialiteter. I dag finns ett stort antal sakkunniga inom ramen för Cancerfondens expertråd.

Alla experter får ungefär vartannat år en ny förfrågan per mejl om att fortsätta. I samband med detta kan vissa specialister bytas ut. Inget arvode utgår för deras arbete.

Uppdraget för experterna innebär bland annat

  • frågor inom sitt specialistområde för internt och externt bruk
  • faktagranskning av webbtext och tryckt material inom sitt område
  • förmedling av kontakt med patient eller närstående.

Alla sjukdomstexter både webb och tryckt material revideras vartannat år. Texterna skickas till de aktuella experterna. De texter som berör känslomässiga reaktioner samt situationen i samband med en cancersjukdom revideras vart tredje år.

Många av våra texter granskas också av Cancerfondens egna sakkunniga och samordnare. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.