Misstänkt risk visade sig vara vinst

Johan Askling möter patienter med ledgångsreumatism, som behandlas med immundämpande läkemedel. Hans forskning om hur läkemedlen påverkar risken att få cancer stöds av Cancerfonden.

Man som promenerar med stavar plus porträtt av man.
Johan Askling forskar om ledgångsreumatism och cancer.

År 2018 gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till upptäckten av immunterapi. Behandlingen ”lättar på en broms” i immunsystemet, så att immunceller mer effektivt kan hitta och döda tumörceller. Här handlar det om att öka immunsystemets effekt.

Andra gånger handlar det om det omvända. För de annars friska individer vars immunsystem felaktigt ger sig på kroppens egna celler och organ, uppstår sjukdomar som ledgångsreumatism. Här behövs i stället långvarig behandling med läkemedel som dämpar immunsystemet.

– Hos patienter med ledgångsreumatism har man sett en ökad risk att även drabbas av cancersjukdomen lymfom. Därför har den första frågan till mig som behandlande doktor varit oro för vad våra immundämpande läkemedel ska ställa till med, säger Johan Askling, reumatolog och forskare vid Karolinska institutet.

Forskningen visade tvärtom

Hans forskargrupp har dock, med hjälp av omfattande registerstudier, kunnat visa att denna risk snarare minskar än ökar när patienterna får immundämpande behandling.

– Det var mycket glädjande att det som man tidigare misstänkte var en behandlingsrisk visade sig vara en behandlingsvinst, säger han.

Nu ska han studera cancerrisker för andra grupper av patienter som behandlas med immundämpande läkemedel, samt följa upp ledgångsreumatism-studien.

– Dessa patienter behandlas under decennier, så vi behöver se vad som händer över tid.

Viktigt för patienterna

Stödet från Cancerfonden är viktigt.

– Det stöd jag har haft hittills har klinisk nytta, eftersom vi i dag kan lugna patienter med att deras behandling inte ger ökad cancerrisk. Stödet framåt betyder konkret att jag kan anställa två doktorander som kan driva de nya projekten, så att vi både kan följa upp resultaten och få nya kunskaper, säger han.

Det stöd jag har haft hittills har klinisk nytta, eftersom vi i dag kan lugna patienter med att deras behandling inte ger ökad cancerrisk.


Johan Askling är professor i reumatologi vid Karolinska institutet och verksam som reumatolog vid Karolinska sjukhuset i Solna. Hans forskningsprogram om hur behandling med immundämpande läkemedel påverkar risken för cancer stöds av Cancerfonden med 1 250 000 kronor per år under åren 2020–2022.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.