Peter Nygren

Professor/överläkare

Professor/överläkare

Professor i onkologi vid Uppsala universitet och överläkare vid sektionen för onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Peter Nygren är född 1959 i Västerås och tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1988, blev legitimerad läkare 1991 och specialist i onkologi 1996.

Han disputerade i cellbiologi 1987, blev docent 1990 och är sedan 2004 professor och överläkare i onkologi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Peter Nygren arbetade 2000– 2002 på Läkemedelsverket som klinisk utredare av cancerläkemedel och är nu tumörgruppsansvarig för gastrointestinal cancer vid sektionen för onkologi, Akademiska sjukhuset.

Hans forskning är inriktad mot individstyrd cancerbehandling och utveckling av nya cancerläkemedel med fokus mot colorektalcancer.

Läs mer om Peter Nygren på Uppsala Universitets webbplats

Peter Nygren källgranskar våra sidor om:

Levercancer

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer

Magsäckscancer

Cytostatikabehandling

Målinriktade läkemedel