Håkan Brorson

Professor och överläkare

Professor och överläkare

Håkan Brorson är adjungerad professor vid Lunds universitet och överläkare i plastikkirurgi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Porträtt Håkan Brorson

Håkan Brorson är född 1953 i Växjö och tog läkarexamen vid Lunds universitet 1979. Han blev legitimerad läkare 1981, specialist i ortopedi 1978 och i plastikkirurgi 1990.

Disputerade vid Lunds universitet 1998, docent 2010, professor vid Esculera de Graduados, Asociación Médica Argentina (EGAMA), Buenos Aires samma år och adjungerad professor vid Lunds universitet 2020.

I sin forskning, som stötts av Cancerfonden sedan 2007, har han visat att lymfödem leder till nybildning av fettväv, vilket tidigare inte var känt. Fyndet förklarar varför kroniska, fettomvandlade lymfödem inte svarar på gängse konservativ behandling. Med fettsugning kan extremitetens volym helt normalisera och över 25 års uppföljning visar inga recidiv. 

Han har varit verksam som konsult och plastikkirurg vid bl a

  • Trondheims universitetssjukhus
  • Beth Israel Medical Deaconness Center
  • Harvard Medical School, Boston
  • Children’s Hospital, Little Rock, Arkansas
  • King Abdulaziz Medical City, Riyadh
  • Faculty of Medicine and Health Sciences, Macquarie University, Sydney
  • Ponteficia Universidad Católica Argentina, Faculdad de Ciencias Médicas, Buenos Aires

Hans forskning är inriktad på fettvävsnybildning vid lymfödem: CT, MR / spektroskopi och DXA, mikroarray, RT-PCR, metabolomics, lipidomics, förekomst av erysipelas.

Han har utbildat drygt 40 team runt om i världen för att behandla lymfödem med fettsugning.

Vetenskaplig sekreterare 1998-2005 och ordförande 2008-2010 i Svensk Plastikkirurgisk Förening. Pågående styrelseledamot i International Society of Lymphology, European Society of Lymphology och Svensk Förening för Lymfologi.

Han var president för European Group Lymphology's Congress 2003 och World Congress of Lymphology 2011, båda i Malmö.

President i International Society of Lymphology 2013-2015.

År 2015 tilldelades han Lifetime Achievement Award från Macquarie University, Sydney och tilldelades samma år Outstanding Paper Presentation vid American Society of Plastic Surgeons: Plastic Surgery the Meeting.

Rådgivare till Sveriges kommuner och landsting, SBU, RCC, Danish Cancer Society, Socialstyrelsen och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer om Håkan Brorson på Lunds universitets webbplats

Läs mer om Håkan Brorson på LinkedIn

Håkan Brorson granskar våra sidor om:

Lymfödem


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.