Martin Höglund

Överläkare

Överläkare

Martin Höglund är född i Uppsala 1952 och tog läkarexamen vid Uppsala Universitet 1977. Han blev legitimerad läkare 1979, specialist i invärtes medicin 1986 och i hematologi 1991.

Porträtt Martin Höglund

År 1996 disputerade Martin i Uppsala på en avhandling om kliniska effekter på benmärgen och vita blodkroppar av tillväxtfaktorer. Martins forskningsintresse är sedan länge kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut myeloisk leukemi (AML).

Som kliniker har han varit verksam Hudiksvall, Eskilstuna och vid hematologisektionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala där han sedan 1999 innehar en överläkartjänst. Martin är sedan 2006 ordförande i Svenska AML-gruppen  och har varit ordförande i Svensk Förening för Hematologi

Läs mer om Martin Höglund på Akademiska sjukhusets webbplats

Martin Höglund på LinkedIn

Martin Höglund källgranskar våra sidor om:

Leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Akut myeloisk leukemi (AML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.