Björn Strander

Docent

Docent

Björn Strander är född 1952, legitimerades som läkare 1983 och blev specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar 1991.

Porträtt Björn Strander

Han disputerade på en avhandling om prevention av livmoderhalscancer vid Göteborgs universitet 2008.

Avhandlingen tilldelades pris som bästa avhandling det året vid Institutionen för kliniska vetenskaper och Nordiska Federationen för Obstetrik och Gynekologi (NFOG) utsåg också arbetet till Bästa avhandling i Sverige inom specialiteten. Han blev docent vid Göteborgs universitet 2018.

Strander har arbetat med nationell samordning och utveckling av livmoderhalsscreening och den gynekologiska uppföljningen av kvinnor med avvikande screeningprover – kolposkopi.

Han har bland annat varit ordförande i den nationella samordningsgruppen NACx, varit med och byggt upp det nationella kvalitetsregistret och varit registerhållare för ett av de två delregistren.

Strander var ordförande i Socialstyrelsens första expertgrupp inom området och också ordförande i den grupp som arbetade fram det första nationella vårdprogrammet 2017.

Björn Stranders forskning har spänt över ett brett fält inom området med viss specialinriktning kring deltagande i screeningundersökningarna samt kolposkopi.

Han är nu deltidspensionär men aktiv som gynekolog och forskare och leder bland annat den svenska delen av en internationell studie kring HPV-vaccination vid behandling av cellförändringar.

Han är flitigt anlitad som föreläsare inom och utom landet och tilldelades 2019 den brittiska kolposkopiföreningens medalj.

Läs mer om Björn Strander på Göteborgs Universitet

Läs mer om Björn Strander på LinkedIn

Björn Strander granskar våra sidor om:

Gynekologisk cellprovskontroll

Vanliga frågor om HPV och HPV-vaccin

Cellförändringar i livmoderhalsen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.