Vad gör en urolog?

En urolog är en läkare som är specialist på urinvägarna och det manliga fortplantningssystemet. Urologen utreder, ställer diagnos och behandlar sjukdomar som påverkar det så kallade urogenitala systemet.

Fakta

  • Sex års studier på läkarprogrammet.
  • Fem års specialiststudier i urologi. 

Vad är en urolog?

Urologen är en specialistläkare på det urogenitala systemet. Dit hör njurar, urinblåsa, urinledare och de manliga könsorganen, som prostatakörteln, testiklarna och penis.

Utbildningen till urolog innebär att först gå läkarlinjen för att sedan vidareutbilda sig i urologi.

Urologi är läran om urinvägarna hos män och kvinnor och om det manliga fortplantningssystemet.

Vad gör en urolog?

En urolog utreder symtom från urinvägarna eller det manliga fortplantningssystemet, ställer diagnos och behandlar urologiska sjukdomar.

Efter en behandling följer urologen upp den som är sjuk och utvärderar effekten av behandlingen.

Under utredningen, behandlingen och uppföljningen ska urologen stötta den som är sjuk och de närstående.

När träffar man en urolog?

En urolog kan man träffa både vid akuta sjukdomar, som njurstensanfall, och vid planerade besök på en urologmottagning.

Ofta är det en allmänläkare på en vårdcentral eller hälsocentral som hittar symtom eller avvikande provsvar som kan beror på en urologisk sjukdom. Det kan vara blod i urinen, avvikande PSA-värden (prostataspecifikt antigen) eller en misstänkt tumör i en testikel.

När allmänläkaren misstänker en urologisk sjukdom som inte kan skötas på vårdcentralen skickas en remiss till en urolog.

Urologen har också hand om män som har problem med erektionsförmågan eller när man behöver utreda ofrivillig barnlöshet hos män.

Hos urologen

Vid ditt första besök hos urologen undersöks du och får du berätta hur du mår. Urologen kan också gå igenom provsvar om det har tagits prover innan besöket.

Ofta vill urologen komplettera med fler undersökningar. Det kan vara blodprov och någon form av röntgen.

När resultaten på undersökningar är klara sätter urologen upp en behandlingsplan. 

Om det visar sig att det är cancer kan behandlingsplanen sättas upp tillsammans med andra specialister, till exempel en onkolog.

Efter behandlingen är det ofta urologen som följer upp för att se vilka rehabiliteringsbehov som finns och för att tidigt upptäcka eventuella återfall.

Behandlingar

Den urologiska behandlingen kan bestå av både läkemedel och operation.

Många urologer opererar, till exempel prostatacancer och annan cancer i urinvägarna. Ofta kompletteras canceroperationen med läkemedel för bästa resultat.

Om din sjukdom behöver behandlas med cytostatika, immunterapi eller strålbehandling ges den behandlingen på en onkologklinik. 

Ibland behövs ingen aktiv behandling. Då går du på regelbundna kontroller hos urologen för att se hur sjukdomen utvecklar sig.

Det finns inte en cancerbehandling som passar alla, utan varje person behandlas individuellt. Hur behandlingen, eller kombinationen av behandlingar, läggs upp bestäms av ett team av specialister och beror på flera olika faktorer. Här visas de fyra vanligaste behandlingsformerna.

Stötta och vägleda

Förutom att ta hand om sjukdomen ska urologen stötta och vägleda dig och dina närstående. Vid cancer görs det ofta i samarbete med kontaktsjuksköterskan.

Urologen ska berätta och förklara medicinsk information för dig på ett sätt som du förstår. Det kan vara information om utredningen, diagnosen och behandlingen. Urologen ska informera om behandlingarna och vilka för- och nackdelar de har.

En viktig del är att ge stöd inom området sexualitet. En del urologiska sjukdomar kan påverka den sexuella förmågan, till exempel prostatacancer.

Att operera bort en testikel påverkar inte förmågan till erektion, men kan väcka tankar och funderingar kring det sexuella.

Forskning

En urolog kan träffa och behandla de som är sjuka men också ägna en del av sin tid till att forska. Genom forskningen vill man till exempel hitta bättre sätt att upptäcka urologisk cancer tidigt, hitta effektivare behandlingar med färre biverkningar och få en ökad förståelse om sjukdomarnas egenskaper.

Även de urologer som inte själva forskar är uppdaterade på hur de ska ta hand om dig och vad de senaste rekommendationerna säger om din sjukdom och behandling.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.