Jan Samuelsson

Jan Samuelsson är född i Stockholm 1957 och tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1982. Han blev legitimerad läkare 1984, specialist i invärtes medicin 1989 och i hematologi 1991.

Porträtt Jan Samuelsson

År 1992 disputerade Jan i Stockholm på en avhandling om biokemiska avvikelser i vita blodkroppar vid myeloproliferativa neoplasmer (MPN).

Jans forskningsintresse är sedan länge MPN sjukdomar dvs polycytemia vera, essentiell trombocytos och primär myelofibros. Jan är sedan 1999 docent vid Karolinska Institutet.

Som kliniker har han varit verksam i Katrineholm och i Stockholm på Södersjukhuset och Huddinge sjukhus. Sedan 2018 är han överläkare vid hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Jan har varit ordförande och sekreterare i de svenska och nordiska MPN grupperna, och har varit ordförande i Svensk Förening för Hematologi 2012-2014.

Jan Samuelsson källgranskar våra sidor om:

Blodcancer

MPN

MDS


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.