Per J. Nilsson

Överläkare

Överläkare

Per J. Nilsson är docent i kirurgi och lektor vid Karolinska Institutet, Inst. Molekylär Medicin och Kirurgi.

Porträtt Per J. Nilsson

Per J. Nilsson är född i Skåne 1963 och tog läkarexamen vid Linköpings Universitet 1990. Han blev legitimerad läkare 1994 och specialist i kirurgi 1999.

Nilsson disputerade 2005 vid KI på en avhandling rörande analcancer. Han blev docent 2011 samt adjungerad lektor 2016.

Nilsson är idag kliniskt verksam som överläkare vid Kolorektalsektionen, Karolinska Universitetssjukhuset med en tydlig inriktning mot cancerbehandling. Han är sakkunnig för Socialstyrelsen avseende avancerad bäckenkirurgi.

Han har verkat som ordförande för såväl den svenska som den europeiska kolorektalföreningen (ESCP). För närvarande har han engagemang i styrgruppen för International Multidisciplinary Anal Cancer Consortium.

Nilssons är alltjämt aktiv avseende analcancerforskning men är även forskningsaktiv kring terapi vid lokalavancerad ändtarmscancer och organbevarande ändtarmscancerbehandling, så kallad Watch & Wait.

Läs mer om Per J. Nilsson på Karolinska Institutet

Läs mer om Per J. Nilsson på LinkedIn

Per J. Nilsson granskar vår sida om:

Analcancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.