Mikael Eriksson

Docent och överläkare

Docent och överläkare

Mikael Eriksson är född 1951 och tog läkarexamen vid Umeå universitet 1977 och blev legitimerad läkare 1980. Han blev specialist i allmän internmedicin 1986 och i tumörsjukdomar (onkologi) 1988. Han disputerade i cancerepidemiologi 1992 och blev docent 1995.

Porträtt Mikael Eriksson

Mikael Eriksson har arbetat som onkolog vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och sedan 1995 vid Skånes universitetssjukhus, Lund, där han är tumörgruppsansvarig för sarkom. 

Han har under lång tid varit aktiv i Skandinaviska sarkomgruppen (SSG) där han under en tioårsperiod varit vetenskaplig sekreterare och fortfarande är studieläkare med ansvar för akademiska kliniska studier.

Han är svensk representant i ESMO Sarcoma Faculty, och aktiv medlem i Connective Tissue Oncology Society (CTOS).

Läs om Mikael Eriksson på Lunds Universitet

Mikael Eriksson granskar våra sidor om:

Sarkom


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.