Vad gör en specialist i palliativ medicin

En läkare inom palliativ medicin är specialist på vård som lindrar symtom och förbättrar livskvaliteten. Palliativ vård kan man få både som komplement till en behandling som ska bota sjukdomen och när en sjukdom inte är botbar.

Fakta

  • Sex års studier på läkarprogrammet.
  • Fem års specialiststudier i palliativ medicin.

Vad är en specialist i palliativ medicin?

En specialist i palliativ medicin är en läkare som efter grundutbildningen har specialiserat sig på understödjande vård och behandling.

Understödjande vård innebär att lindra fysiska symtom, ge psykosocialt stöd och stöd i existentiella frågor. Palliativ vård kan ges både under en botande behandling och när sjukdomen inte går att bota.

Vad gör en specialist i palliativ medicin?

En specialist i palliativ medicin arbetar med vård som lindrar symtom och ser till att den som är sjuk har det så bra som möjligt.

Ofta kopplas en specialist i palliativ medicin in när en sjukdom inte går att bota. Men, en del får också hjälp av specialister i palliativ vård vid behandlingar som har som syfte att bota sjukdomen.

Den palliativa specialisten ordinerar lindrande behandling, utvärderar och följer upp hur behandlingen fungerar. En viktig del är också att se till att den som är sjuk får det psykologiska och existentiella stöd den behöver.

Specialisten inom palliativ medicin ingår i ett team som tillsammans har hand om den som är sjuk. Teamet kan bestå av läkare, sjuksköterskor, kurator, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Andra yrkeskategorier kan också kopplas in om det finns behov av det. 

När träffar man en specialist i palliativ medicin?

Det är vanligt att den läkare som behandlar dig som är sjuk, till exempel en onkolog eller allmänläkare, skickar en remiss till den palliativa vården när det inte längre finns någon botande behandling att ge.

En onkolog ansvarar då fortfarande för cancerbehandlingen som bromsar sjukdomen, men specialisten inom palliativ medicin kan också bli en del av vården.

Sjukskötare vattnar blomma på hospice
Palliativ vård får man via av hemsjukvård, på sjukhem och på vissa specialiserade palliativa slutna vårdavdelningar. Foto: Olle Nordell, Palliativa enheten, Lidingö, Aleris.

Både vid behandlingar som botar och bromsande cancerbehandlingar kan man till exempel behöva näringsdropp och blodtransfusioner i hemmet. Det kan ordineras av en specialist i palliativ vård. 

Specialisten inom palliativ medicin har också hand om de som vårdas i livets slut och ansvarar då för att den sista tiden blir så bra som möjligt både för den som är sjuk och för närstående.

Hos specialisten i palliativ medicin

När du ska få palliativ vård får du träffa specialisten i palliativ medicin för ett så kallat inskrivningssamtal.

Under samtalet tar läkaren reda på vad du och dina närstående har för behov och önskemål och gör sedan upp en vårdplan.

Beroende på hur planen ser ut engageras även andra från ett palliativt team. Det kan handla om att man behöver läkemedel men också kontakt med en dietist och en arbetsterapeut för att få olika hjälpmedel till hemmet. Det kan vara kosttillskott, rollator, duschstol eller en sjukhussäng.

En del läggs in på en palliativ vårdavdelning för att få vård där och inte i hemmet.

Behandlingar

Det finns flera olika behandlingar en specialist i palliativ medicin kan hjälpa till med beroende på symtom och behov.

För livskvaliteten kan läkemedel mot smärta, illamående och andnöd vara viktiga. 

Andra behandlingar, som blodtransfusion vid anemi och näringsdropp om man inte får i sig tillräckligt med mat eller dryck, är viktiga i ett tidigt skede av palliativ vård medan det i livets slut kan göra mer skada än nytta.

Läs mer om palliativ vård

Stötta och vägleda

Att skapa en trygg och öppen miljö där du och dina närstående kan prata om era funderingar och känslor är viktigt för specialisten inom palliativ medicin.

Arbetet görs tillsammans med andra i ett palliativt team, som en kurator och sjuksköterskor.

Det palliativa teamet ger stöd kring sociala, psykologiska och existentiella frågor. Alla i teamet ska kunna förklara för dig vad som ska hända på ett sätt som du förstår och de är hela tiden lyhörda för dina och närståendes önskemål.

Forskning

Förutom att träffa personer som är sjuka kan specialister inom palliativ medicin ägna tid till forskning. Genom forskning kan de bland annat få mer kunskap om de olika faserna i sorg och bearbetning av svåra besked och ta fram bättre stöd till sjuka och närstående.

Forskning kan också leda till effektivare behandlingar av de symtom som ofta drabbar svårt sjuka personer.

Även de som inte forskar håller sig uppdaterade i den senaste forskningen inom området.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.