Maiju Wetterhall

Sakkunnig prevention

Sakkunnig prevention

Maiju är uppvuxen i Finland och bosatt i Uppsala sedan 2001. Hon tog sin dietistexamen vid Uppsala universitet 2010.

Porträtt på Maiju Wetterhall

Innan och under dietistutbildningen arbetade Maiju som personlig tränare och har även läst Sport management på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt att hjälpa människor i olika skeden i livet att hitta vägen till hälsosamma levnadsvanor, såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Maiju arbetade som personlig tränare och drev egen träningsstudio under flera års tid. 2010-2014 arbetade hon inom primärvården, drev flera livsstilsgrupper och var aktiv inom implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Innan arbetet på Cancerfonden ägnade hon sin tid åt att arbeta med barnmat och hälsa, med fokus på hälsosamma val tidigt i livet. Sedan 2018 arbetar hon på Cancerfonden som dietist och sakkunnig inom kost och cancerprevention.

Maiju Wetterhall på LinkedIn

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.